Agenda

Persoonlijk leiderschap als young professional

Persoonlijk leiderschap als young professional

Binnen de Adviestalent Academy bieden wij al jarenlang een beproefde leergang aan waarin persoonlijk leiderschap centraal staat. Het programma ‘op reis’. Wij geloven dat een young professional naast adviesvaardigheden en organisatieskills alleen volwaardig kan functioneren wanneer hij beschikt over zelfkennis, zelfbewustzijn en zelfsturing. Ons uitgangspunt: werken aan persoonlijke ontwikkeling draagt bij aan organisatieontwikkeling.

Met de leergang persoonlijk leiderschap wordt de duurzame inzetbaarheid van de young professional voor zichzelf en voor de organisatie vergroot.

Het programma

  • Intakegesprek (45 minuten); Doel van het intakegesprek is nader kennismaken en leerdoelen op het gebied van persoonlijk leiderschap verkennen. Dit gebeurt aan de hand van een voorbereidende reflectieopdracht.
  • Kick-off (dagdeel); Tijdens de kick-off wordt kennisgemaakt met de groep, het programma nader toegelicht en wederzijdse verwachtingen worden uitgewisseld.
  • De school van de zelfkennis (4 dagen); In individuele (o.a. meditatie en drijfverenonderzoek) en gezamenlijke oefeningen wordt gewerkt aan het vergroten van het zelfbewustzijn.
  • Leiderschap (2,5 dag); In het tweede blok staan we stil bij goed leiderschap. Wat kenmerkt de goede leider? Leiderschap gaat in deze over het effectief inspireren, leidinggeven en managen. Deelnemers worden uitgedaagd zelf hun leiderschapskwaliteiten te exploreren en uit te bouwen.
  • In het licht staan (1 dag); Meelopen met een voorbeeldfiguur die inspireert (deelnemers organiseren dit zelf).
  • De eigen koers bepalen (2 dagen); In dit blok wordt stilgestaan bij de opbrengsten van het doorlopen programma tot dan toe. Hoe beïnvloedt functioneren en welbevinden hun professionele leven, relaties en de balans tussen werk en privé? Deelnemers maken een gerichte vertaalslag en stippelen een duurzame koers voor zichzelf uit.
  • Afronden (1 dagdeel); In deze sessie zullen de deelnemers gezamenlijk terugkijken op het afgelopen jaar en zullen de certificaten worden uitgereikt.

Tijdsbesteding

Het programma neemt exclusief voorbereidende opdrachten en zelfstudie zo’n 21 à 22 dagdelen in beslag. Het programma loopt van medio september 2017 t/m juni 2018.

Kosten evenement:

De kosten van de opleiding bedragen € 5.500, - (dit bedrag is inclusief lesmateriaal en literatuur en exclusief btw en verblijf- en overnachtingskosten).

De precieze startdatum wordt begin 2017 bekendgemaakt.

Aanvang: maandag 04 september 2017 - 09:00
Einde: maandag 04 juni 2018 - 09:00
Locatie:

Deze opleiding maakt gebruik van verschillende locaties die centraal in Nederland liggen.