Brainstormsessie bij Gelre Ziekenhuizen

"De Adviestalenten hebben met hun jeugdig enthousiasme de lading eraf gehaald en de deelnemers aangezet om actief met de thematiek aan de slag te gaan."

Judith heeft de hulp van Adviestalent ingeroepen omdat er op dat moment binnen Gelre Ziekenhuizen werd onderzocht of de Zorgeenheid Psychiatrie en Psychologie zou moeten verhuizen naar een andere locatie binnen het ziekenhuis of dat ze op de huidige locatie blijven. Om een goede afweging te maken was er behoefte aan een Programma van Eisen voor de Zorgeenheid Psychiatrie en Psychologie. Samen met Judith hebben de adviseurs van Adviestalent een programma voor een bijeenkomst opgesteld om met een groep van behandelaars, afdelingshoofden en managers heel gestructureerd te brainstormen over deze vraag.

Adviestalent is met acht enthousiaste adviseurs een avond bij het Gelre op bezoek gegaan. Op de avond zelf was er tijd voor nader kennismaken en een rondleiding op de afdelingen om gevoel te krijgen bij de vraag die voorlag. Uiteindelijk is er in twee groepen gediscussieerd over onderdelen van het Programma van Eisen. De Adviestalent-adviseurs hebben de groepen begeleid en actief meegedaan in de brainstorm. Er is hard gewerkt om met behulp van flappen en geeltjes de randvoorwaarden, functionele eisen, gebruikerswensen en de ontwerpbeperkingen in beeld te brengen. Daarna hebben de groepen de resultaten aan elkaar teruggekoppeld, wederom onder begeleiding van de adviseurs van Adviestalent.

Op de vraag wat het Judith heeft opgeleverd om een avond met ons te werken geeft zij aan dat deelnemers van de sessies zich bewuster zijn geworden over wat een Programma van Eisen behelst, hoeveel discussie er over mogelijk is én dat er vele meningen zijn over de inhoud. Zij vertelt dat de sessies ertoe hebben geleid dat er energie binnen de groep is ontstaan om dit verder uit te werken. De uitgeschreven rapportage die Adviestalent na afloop van de avond heeft gemaakt is hier een mooie basis voor.

Volgens Judith zit in de manier waarop Adviestalent de sessies heeft begeleid ook direct de toegevoegde waarde. De discussie over het onderwerp werd op een speelse manier met de groep gevoerd. De open en soms onbevangen vragen leidden tot verhalen van de deelnemers die verheldering en duidelijkheid over het thema hebben gebracht. Een eventuele verhuizing naar een andere plek is immers een beladen onderwerp voor de mensen van Gelre Ziekenhuizen. Kortom: de Adviestalenten hebben met hun jeugdig enthousiasme de lading eraf gehaald en de deelnemers aangezet om actief met de thematiek aan de slag te gaan.

Op zoek naar talent? Of je talent ontwikkelen?

Vind Talent Werken bij