Hoe helpen we deelnemers om effectiever te worden?

‘Flipped classroom’ voor een actieve leerhouding

Wij dagen trainees uit een brede blik te ontwikkelen. Leerthema’s worden zelfstandig bestudeerd onder andere aan de hand van literatuur, webcolleges, gesprekken, praktijkonderzoek etc. Zo kan de tijd in de ‘classroom’ gebruikt worden om samen de diepte in te gaan.

 

Ontwikkeling van de professionele identiteit

Onze opleidingen zijn meer dan een reeks losse trainingen; het zijn ontwikkeltrajecten rondom een thema. De rode draad in al onze opleidingen is het ontwikkelen van zelfkennis in relatie tot het uitoefenen van je professionele rol. Met de opgedane inzichten kunnen trainees effectiever handelen, sturen op resultaten en werken aan duurzame inzetbaarheid.

 

Aan de slag met ‘peers’

De trainingsgroepen bestaan uit young professionals uit verschillende organisaties die werkzaam zijn in vergelijkbare rollen. Deze diversiteit zorgt voor een bredere blik over de eigen organisatiegrenzen heen. Zo zijn de ontwikkelthema’s herkenbaar en leren trainees snel, gericht en van elkaar.

 

Langere opleidingstrajecten die aansluiten op de werkpraktijk van deelnemer

Wij werken in de opleiding met kerntrajecten van 3 tot 10 maanden. Deze kerntrajecten zijn los en onafhankelijk van elkaar te volgen. In elk kerntraject staat een thema centraal dat de essenties van het project- en adviesvak raakt. Elk thema wordt uitgediept en gekoppeld aan praktijkervaringen van de deelnemers. Zo beklijft de aangeboden kennis beter.

Onze opleidingen: