Hoe ziet de ziekenhuiszorg er in 2025 uit?

Ik hoop dat de ziekenhuiszorg een zelfbewuste sector is, die open wil zijn over zijn prestaties."

Heleen Post is manager Kwaliteit bij Patiëntenfederatie Nederland. Patiëntenfederatie Nederland komt op voor de belangen van patiënten en consumenten in de zorg. Doel van de Patiëntenfederatie is patiënten een betere stem te geven in de spreekkamer en in het zorgstelsel. Ze vertegenwoordigt ruim 160 patiënten- en consumentenorganisaties. ZorgkaartNederland is één van de initiatieven van Patiëntenfederatie Nederland.

Heleen houdt zich met haar team met verschillende taken bezig. Samen beslissen, transparantie in de zorg en inzage van patiëntgegevens zijn grote speerpunten. Heleen: “We willen dat patiënten samen met hun arts gaan beslissen. Daar is een cultuuromslag voor nodig, zowel bij de zorgprofessional als de patiënt. De patiënt weet vaak niet dat hij een keus heeft. Daarentegen blijkt ook dat zelfs artsen die denken al heel patiëntgericht te zijn, toch nog sturend zijn. Bewustwording dus bij beide partijen. De patiënt centraal stellen, dat is de uitdaging. De oplossing hiervoor klinkt simpel: vraag het de patiënt. Dit niet alleen bij de keus voor de gewenste instelling of voor (al dan niet) een behandeling, maar ook voor bijvoorbeeld de inrichting van een ziekenhuis.”

Om als patiënt goed te kunnen kiezen voor zorg, is openheid en transparantie nodig. Heleen ziet dit persoonlijk als grootste uitdaging: “Binnen andere markten is er veel meer openheid over wat je krijgt en mag verwachten. De weerstand en wantrouwen van mensen tegen ziekenhuizen verandert als ziekenhuizen zelf open zijn over wat er goed en minder goed gaat. Een andere manier van bekostiging van de zorg kan hieraan bijdragen, zoals Value Based Healthcare. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar het al dan niet slagen van de behandeling, maar wordt er naar de lange termijn baten voor de patiënt gekeken.”

Een persoonlijke gezondheidsomgeving zou volgens Heleen een stap in de goede richting zijn: “Medisch specialisten zien iets al snel als registratielast. Dit heeft deels te maken met ICT-systemen die ingewikkeld aan elkaar zijn geknoopt. Wanneer een patiënt een eigen gezondheidsdossier heeft is de patiënt aan zet om dit te beheren en te delen met de diverse zorgprofessionals. Daarmee gaan patiënten ook hun eigen kwaliteitsgegevens delen. De patiëntportalen die een aantal ziekenhuizen nu al introduceren kunnen hier een voorloper van zijn.”

Heleen schetst haar ideaalbeeld van de zorg in 2025: “Ik hoop dat de ziekenhuiszorg een zelfbewuste sector is, die open wil zijn over zijn prestaties. Waarin samen beslissen een gewoonte is in spreekkamers en waarbij organisatie en inrichting aansluiten bij de behoeftes van de patiënt. Dit betekent dat wellicht sommige zorg niet meer overal geleverd wordt, maar dat er wel goede verbindingen zijn tussen de verschillende lijnen.”

Op zoek naar talent? Of je talent ontwikkelen?

Vind Talent Werken bij