Onze Academy-opleidingen

Hoe werken de Adviestalent Academy-opleidingen?

Wij bieden drie kerntrajecten aan die los van elkaar, maar ook als geheel, te volgen zijn. In elk kerntraject wordt een langere periode gewerkt aan een centraal thema dat de essenties van het advies- en projectmanagementvak raakt. Naast onze kerntrajecten bieden wij ook losse opleidingen aan zoals ‘Persoonlijk leiderschap voor Young Professionals’.

 

Voor wie zijn onze opleidingen interessant?

Onze opleidingen kunnen worden ingezet als aanvulling op bestaande traineeprogramma’s in organisaties en individuele ontwikkeltrajecten voor young professionals.

Wij streven in de kerntrajecten naar trainingsgroepen die tempo kunnen maken, veeleisend naar elkaar toe zijn en waarin diepgang mogelijk is. Daarom zijn er een aantal voorwaarden voor deelname:

  • 24-30 jaar oud met WO werk- en denkniveau: één tot drie jaar werkervaring
  • werkzaam in project-, staf-, beleids- en adviesrollen
  • reflectief en kritisch denkvermogen.

De tijdsbesteding

De tijdsbesteding in trainingen en subgroepen in de kerntrajecten is, naast zelfstudie, gemiddeld 8 dagen in 3 maanden. Tijdens de opleiding “Persoonlijk leiderschap voor Young Professionals” bedraagt de tijdsinvestering 11 dagen over een periode van 10 maanden. Daarbij komt nog tijd voor zelfstudie.

 

De opbouw van de opleidingen

Per opleiding werken deelnemers individueel en gezamenlijk aan persoonlijke leerdoelen, aan de hand van onderzoek en voorbereiding van de leerdoelen. Daarnaast komen deelnemers regelmatig samen om met elkaar over opgedane kennis te reflecteren en elkaar te coachen op thema’s als persoonlijke effectiviteit. Tijdens de trainingsdagen wordt onder begeleiding van deskundige trainers inhoudelijke kennis gedeeld en worden vaardigheden aangescherpt en doorontwikkeld. Het gedachtegoed van Twynstra Gudde vormt daarbij een van de bronnen. De rode draad in elk traject is het ontwikkelen van een stevige professionele identiteit: zelfinzicht, zelfbewustzijn en zelfsturing worden vergroot.

 

kerntrajecten-titel

De trainers

Onze trainers, coaches en begeleiders hebben:

  • ruime ervaring met young professionals
  • zelf ervaring in het werkveld als adviseur/manager
  • een flinke theoretische bagage en kennis van Twynstra Gudde – werkmethodieken

Per kerntraject werken we met één hoofdtrainer en een aantal gastdocenten.

 

Onze opleidingen: