producten

Wat zijn producten?

Naast adviesopdrachten en projectondersteuning biedt Adviestalent ook enkele “producten” aan. U kunt hierbij denken aan vastomlijnde en beproefde trajecten die tot een specifiek eindproduct leiden, waarbij toch maatwerk wordt geleverd aan uw organisatie. De kaders staan vast, maar uw wensen en behoeften bepalen hoe deze worden vormgegeven.

Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende producten. Meer informatie vindt u door op het product te klikken.

Projectdashboard

Dashboard

Een projectdashboard levert in één oogopslag inzicht in de voortgang van uw project. Informatie over de financiën, risico’s en issues en de oplevering van belangrijke milestones wordt zodanig verwerkt en samengevat dat u op regelmatige basis een up to date inzicht heeft in het project (meer info).

 

Doelen-Inspanningen-Netwerk (DIN)

DINEen Doelen-Inspanningen-Netwerk (DIN) is een visuele weergave van uw hoofdambitie, vertaald naar subdoelen en daaronder de inspanningen die daarvoor bestaand of gewenst zijn. Hiermee kunt u in één oogopslag zien of alle geleverde inspanningen ook echt iets bijdragen aan uw doelstelling (meer info).

 

Quickscan Issues en Stakeholders

SOMUw project of organisatie wordt in termen van issues en stakeholders in kaart gebracht, op basis van de beproefde methodiek Strategisch Omgevingsmanagement (SOM). Dit zorgt ervoor dat u het krachtenveld waarin u opereert overziet en u hierop kunt anticiperen (meer info).

 

Customer  Journey  Map

CJIn de customer journey map staat het bewustwordingspad, of de ervaring die een klant/medewerker/patiënt etc. doorlopen heeft, centraal. De map geeft inzicht in het leven van een willekeurige klant en beschrijft waar kansen en/of verbetermogelijkheden liggen voor uw organisatie. Hiervoor worden zogenoemde persona’s gebruikt, ofwel uitgewerkte stereotype klantprofielen (meer info).

 

MVO – Scan (duurzaam inkopen)

MVOscanMaatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is tegenwoordig voor veel organisaties een belangrijk thema. Sommige organisaties stellen dan ook bepaalde voorwaarden aan hun leveranciers met betrekking tot hun MVO beleid. Met onze MVO – Scan brengen wij voor u in kaart hoe uw leveranciers presteren ten opzichte van de MVO – criteria die u belangrijk vindt  (meer info).

 

Team sprint

corvos_great_britain_team_sprintDe Teamsprint is een kortdurend traject van 8 weken waarin de teammanager en zijn team worden ondersteund om snel de kwaliteit van dienstverlening en de prestaties binnen uw team te verbeteren  (meer info).