Projecten

Benieuwd naar onze impact? Verken onze projecten!

Patiëntenfederatie Nederland

Cliëntenroutes in de ouderenzorg

Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF)

Bestuursondersteuning en doorontwikkeling planning & control

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)

Professionalisering inkoopteam vreemdelingenketen

Havenbedrijf Rotterdam

Het Theemswegtracé

Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud

Ruimte voor de Rivier