Gemeente Zutphen

Implementatie Omgevingswet gemeente Zutphen

Structuur aanbrengen en verbinding leggen in een complexe transformatie die door de Omgevingswet op gemeenten afkomt.

 

De opdracht

De gemeente Zutphen bereidt zich voor op de komst van de Omgevingswet. De Omgevingswet is een stelselherziening, die het proces van beleid en uitvoering voor de fysieke leefomgeving ingrijpend verandert. De gemeente Zutphen grijpt de Omgevingswet aan als kans om vernieuwend te opereren: in coproductie met de samenleving, gebiedsgericht en integraal werken. Adviestalent Lars Paardekooper ondersteunt op verschillende terreinen de gemeente Zutphen in deze transformatie.

Onze aanpak

Lars heeft een programma-aanpak uitgewerkt waarin de ambitie van de gemeente Zutphen is verbonden met doelen en concrete inspanningen voor de komende jaren. Hiermee is inzichtelijk gemaakt welke stappen de gemeente Zutphen moet nemen om de organisatie voor te bereiden op de invoering van de Omgevingswet. Naast het uitwerken van een programmatische aanpak vervult Lars binnen de gemeente Zutphen de rol van spin in het web. Zo is hij aanspreekpunt voor de Omgevingswet, verzorgt hij de informatievoorziening en helpt hij om het leren in verschillende experimenten te optimaliseren.

Het resultaat

De acties waar Lars aan werkt zijn erop gericht om medewerkers en bestuur tijdig voor te bereiden op het werken met de Omgevingswet. Bovendien wordt inzichtelijk gemaakt waar mogelijk werkprocessen of (digitale) voorzieningen aangepast moeten worden. Het resultaat is dat de Omgevingswet een stevigere plek heeft gekregen in de organisatie. Lars daarover: “De transformatie in de manier van werken is complex en vraagt van medewerkers om hier actief mee te oefenen”. Het is mooi om te zien dat door de juiste informatievoorziening en het organiseren van leermogelijkheden in experimenten steeds meer medewerkers aan de slag gaan met de Omgevingswet”.

 

Opdrachtgever:
Gemeente Zutphen
Branche:
Onze adviseur op dit project

Op zoek naar talent?
Of je talent ontwikkelen?

Vind talent Werken bij