UMCU

Nieuw- en verbouw van de OK’s in het UMCU

Adviestalenten zorgen ervoor dat vaste medewerkers aan het denken worden gezet over aangelegenheden die voor hen de normaalste zaak van de wereld zijn. Dat geeft energie en beweging in de organisatie.

Het project

De adviseurs van Adviestalent hebben al in verschillende programma’s binnen het UMCU meegewerkt. Het laatste programma betrof de nieuw- en verbouw van de OK’s in het UMCU. Een complexe opgave, waarbij veel verschillende partijen betrokken waren en er een passende logistieke puzzel gelegd moest worden. Milou Engelaer had hierin de rol van projectleider transitie en was onder andere verantwoordelijk voor de organisatie van het verhuisweekeinde. Een logistieke operatie, die vraagt om strakke planningen en een goede afstemming tussen de toeleverende partijen op het nieuwe complex. Het vraagt bijvoorbeeld veel schakelen met ICT-specialisten over waar welke contacten en kabels moeten komen te liggen. In 2016 is de nieuwe OK-vleugel succesvol in gebruik genomen.

Meerwaarde van een Adviestalent

We vroegen Joly Kenbeek, programma manager (Chirurgisch Behandel Centrum / Innovatief Operatie Centrum) en opdrachtgever van Milou wat de samenwerking tot een succes heeft gemaakt. Joly geeft aan dat het haar ervaring is, dat de jonge professionals van Adviestalent niet gehinderd zijn door jarenlange ervaringen en daardoor onbevangen vragen stellen waar nodig is. Met de kennis die ze in huis hebben vanuit hun studie, zijn ze oprecht geïnteresseerd naar de werkpraktijk. Ze willen het graag goed doen en tot resultaten komen, daar hoort bij dat je kritisch kijkt. Zo komt de vraag ‘Waarom doen jullie dit zo’ vaak aan de orde, wat goed is in een organisatie als het UMC. “Daarmee worden vaste medewerkers aan het denken gezet over zaken die voor hen de normaalste zaak van de wereld zijn” aldus Joly. Dat geeft energie en beweging in de organisatie.

Ook de opleiding die Adviestalenten krijgen wordt door Joly als een meerwaarde ervaren: “Als je iemand van Adviestalent hebt weet je ook dat er een goede sturing, een gedegen opleiding in projectmanagement en advies en intervisie achter zit. Het is namelijk erg belangrijk dat als iemand hier aan de slag gaat ook kan aangeven als iets lastig is of als het niet lukt. Dit zie ik ook terug bij Milou. Wanneer Milou vertrouwen uitspreekt over de taken die ze gaat uitvoeren, weet ik dat ik er ook volledig op kan vertrouwen dat het goed komt.”

Opdrachtgever:
UMCU
Branche:

Op zoek naar talent?
Of je talent ontwikkelen?

Vind talent Werken bij