Albeda College

Pilot Praktijkgestuurd Leren

De zorgwereld is aan verandering onderhevig. De vraag om ‘andere zorg’ - en het ontwikkelen van competenties die daartoe bijdragen - kan en moet ondersteund worden door het onderwijs en vraagt om een verandering in de manier van werken van zowel onderwijs als het werkveld. De Pilot Praktijkgestuurd Leren beoogd onderwijs en praktijk dichter bij elkaar te brengen. 

Thematiek

Het Albeda College en een lokale ouderenzorginstelling in de regio Rotterdam zijn samen een Pilot gestart om het onderwijs in de praktijk vorm te geven. In deze Pilot wordt al het onderwijs in de praktijk gegeven en kunnen leerlingen de geleerde theorie meteen toepassen in de praktijk. Tegelijkertijd wordt beoogd met de komst van deze leerlingen naar de zorginstelling de deskundigheid van de zittende medewerker te bevorderen.

De aanpak

Jurriaan is als projectsecretaris betrokken bij deze opdracht. Hij heeft meegeschreven aan de business case voor de samenwerking en heeft samen met de projectleider het projectplan opgesteld. Momenteel is Jurriaan ook verantwoordelijk voor de communicatie omtrent het project naar interne en externe belanghebbenden. Hij heeft een overzichtelijke planning gemaakt voor de herziening van het kwalificatiedossier.

Resultaat

Jurriaan weet het overzicht te bewaren en heeft zicht op alle acties die voortvloeien uit de diverse voorbereidende overleggen. Door snel te schakelen met alle belanghebbenden zorgt hij voor een vloeiende voortgang in het project. Inmiddels zijn de eerste groepen van de Pilot van start gegaan en is Jurriaan ook betrokken bij de monitoring van de resultaten van de Pilot.

Opdrachtgever:
Albeda College
Branche:
Onze adviseur op dit project

Op zoek naar talent?
Of je talent ontwikkelen?

Vind talent Werken bij