Als adviseur voeg ik waarde toe met mijn passie voor mensen en mijn talent om verbindingen te leggen tussen mensen.

Horizon verbreden

Het is voor mij erg belangrijk om mij te blijven ontwikkelen en mijn horizon te blijven verbreden. Dit is de reden geweest om tijdens mijn studie Change Management veel verschillende nevenactiviteiten op te pakken en om na mijn afstuderen niet direct aan het werk te gaan, maar eerst een periode naar Ecuador te gaan. Bij Adviestalent krijg ik, door de grote verscheidenheid aan opdrachten, de verschillende rollen daarbinnen en het uitgebreide opleidingstraject, volop de kans om mezelf zowel professioneel als persoonlijk te blijven ontwikkelen en mijn horizon te blijven verbreden.

Mensen maken het verschil

In verschillende projecten heb ik gemerkt dat ik als adviseur waarde toevoeg met mijn passie voor mensen en mijn talent om verbindingen te leggen tussen mensen. Tijdens een eerder project voor een gemeente heb ik in korte tijd de directie en medewerkers aan tafel gekregen en hen in gesprek gebracht over hun uiteenlopende perspectieven in het verandertraject waarin zij zich op dat moment bevonden. Ik merkte dat ik hier in mijn kracht stond.

Door mijn betrokken houding, mijn kwaliteit om echt te luisteren en mijn talent om makkelijk contacten te leggen, win ik snel het vertrouwen van mensen. Ik geloof dat mensen de meest waardevolle instrumenten van een organisatie zijn en in alle opdrachten die ik aanpak vind ik het belangrijk om te investeren in de relaties met mensen in alle lagen van de organisatie.

Kenmerken van Elise

Wat mij kenmerkt is dat ik een gedreven en toegewijd persoon ben, een doorzetter. Ik ben analytisch, heb een positief kritische houding en beschik over organiserend en structurerend vermogen.

Studie:
MSc Business Administration – Change Management
Contact talent
i m

Op zoek naar talent?
Of je talent ontwikkelen?

Vind talent Werken bij