Echt verschil maken!

Voordat ik bij Adviestalent kwam, werkte ik bij een mondiaal adviesbureau dat voornamelijk overheden in (post)conflict gebieden adviseerde op het gebied van democratiseringsprocessen en beleidsverandering. Door Adviestalent zit ik dichter bij huis en houd ik mij met vraagstukken bezig die in mijn directe omgeving spelen. Zowel vraagstukken die spelen op de zachte als harde kant.  Zo hield ik mij binnen de Nationale Politie bezig met organisatieontwikkeling- en samenwerkingsvraagstukken maar ook met de vormgeving van jaarplannen waarin concrete targets werden vastgesteld.

Veelzijdig en verbinder

Door mijn sociaalwetenschappelijke en juridische achtergrond benader ik vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken. Op deze manier kom ik tot meer integrale antwoorden en creatieve oplossingen. Ik ben goed in het creëren en behouden van overzicht en ga resultaatgericht te werk. Daarin ben ik hard op de inhoud en zacht op de persoon. Zo weet ik beweging te bewerkstelligen. Blij word ik van het realiseren van een stevige vertrouwensrelatie en het zijn van een sparringpartner voor mijn opdrachtgever.

Kenmerken van Inge

Resultaatgericht, gestructureerd en een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Ik ben geïnteresseerd in de wereld om mij heen en probeer waar mogelijk deze te verbeteren. Met mijn kritische vragen weet ik vaak de vinger op de zere plek te leggen.

Boekrecensie(s) van Inge Ploegmakers

  • ‘Frame Innovation’
Studie:
Master Rechtsgeleerdheid Publiek Recht & Master International Crimes and Criminology
Contact talent
i m

Op zoek naar talent?
Of je talent ontwikkelen?

Vind talent Werken bij