Verandering is de enige constante

Als professional ben ik geïnteresseerd in processen en veranderkundige vraagstukken in organisaties, daarbij vooral het effect van en op de medewerkers. Ik ben Greenbelt gecertificeerd, dit betekent dat ik van zowel Lean als Six Sigma mij een toolbox aan handige methoden heb aangeleerd om te gebruiken bij relevante vraagstukken. Methoden als Lean dienen wat mij betreft toegepast te worden op basis van het specifieke vraagstuk: eerst uitdiepen waar de uitdaging ligt, dan de juiste methode kiezen die daarbij kan helpen. Dit is altijd maatwerk en hierdoor voor mij juist extra uitdagend.

Groeien als adviseur en zelfreflectie

Bij Adviestalent kan ik mijn theoretische kennis over veranderkunde en organisatiewetenschappen aanwenden in opdrachten en tegelijkertijd praktische vaardigheden aanleren als adviseur. Zelfreflectie en bewustzijn van sterke en zwakke punten zijn hierbij een rode draad door het traject. Ik heb een bachelor Bestuurs- en Organisatiewetenschappen gedaan en vervolgens een master Bedrijfskunde. Dit heb ik gecombineerd met stages en werkervaring bij de Politie en Rijkswaterstaat. In deze periode heb ik geleerd dat een verandering veel meer met zich mee brengt voor mensen in organisaties en dat het proces weerbarstig kan zijn.

Impact en maatschappij

Ik ben een evenwichtig en enthousiast persoon. Mijn kracht ligt bij het overzicht houden en gericht werken naar resultaten, mijn focus ligt op samenwerken. Maatschappelijke thema’s spreken mij aan omdat er een groter belang is. Een belangrijke waarde voor mij is gelijkmoedigheid: geen onderscheid maken op basis van persoonlijke voorkeuren en persoonlijke belangen écht aan de kant kunnen zetten.

Inspiratie

Dit filmpje illustreert het belang van teamleden in een samenwerking. Hoewel deze teamleden fysiek dezelfde inbreng hebben, heeft ieder teamlid zijn eigen unieke kwaliteiten die in een samenwerkingsverband van belang zijn. Het herkennen van deze unieke kwaliteiten en het benutten hiervan is voor mij een streven om een optimaal resultaat te behalen.

Studie:
Master Bedrijfskunde Strategie en Organisatie
Contact talent
i m

Op zoek naar talent?
Of je talent ontwikkelen?

Vind talent Werken bij