Maatschappelijke betrokkenheid

Ik krijg enorm veel energie wanneer ik kan werken aan projecten die een maatschappelijke impact hebben. Met kennis en kunde een bijdrage leveren waarmee onze mooie wereld een kleine beetje beter gaat functioneren, is ontzettend motiverend. In het bijzonder is mijn interesse voor verduurzaming en nieuwe economische business modellen de laatste jaren sterk toegenomen. Bij Adviestalent krijg ik de mogelijkheid om in uiteenlopende opdrachten maatschappelijke impact te creëren. Daarnaast biedt Adviestalent mij de mogelijkheid om op zowel professioneel als persoonlijk vlak mijzelf sterk te ontwikkelen door het stevige opleidingstraject dat we volgen.

Multiperspectiviteit en structureren

Vanuit mijn studie Economische Geografie heb ik geleerd om vraagstukken te bekijken vanuit een holistisch perspectief. Hierdoor ben ik in staat om over de grenzen van disciplines heen te kijken en op zoek te gaan naar dwarsverbanden tussen verschillende thema’s, perspectieven en belangen. Dit is een belangrijke competentie om een impactvolle verandering te realiseren. Het werken in complexe omgevingen is daarbij op mijn lijf geschreven. Mijn kracht zit namelijk in het creëren van overzicht en het aanbrengen van structuur in complexiteit.

Kenmerken Lars

Ik deins niet terug voor een uitdaging, in plaats daarvan ben ik bereid om twee stappen extra te zetten als hierdoor een beter resultaat behaald kan worden. Ik ga grondig en doelgericht op zoek naar een oplossing voor het vraagstuk samen met de opdrachtgever en andere betrokkenen. Daarbij kan mijn werkwijze getypeerd worden als analytisch, nauwkeurig, resultaatgericht en coöperatief, met oog voor verschillende belangen.

Inspiratie

Van nature worden mensen gedreven door routines. Voor het realiseren van verandering en vernieuwing is aanpassing van gedrag of het realiseren van een andere mindset cruciaal. In onderstaand filmpje worden mensen op een creatieve manier getriggerd om een andere keuze te maken: ‘het nemen van de trap in plaats van de roltrap’. Plezier zorgt in dit geval voor een gedragsverandering. Of het nu gaat om een relatief simpel voorbeeld zoals het nemen van de trap in onderstaand filmpje of een grotere verandering zoals de energietransitie, op zoek gaan naar de condities die gedragsverandering realiseren en creatief denken hierin kunnen het verschil maken.

Studie:
Economische Geografie
Contact talent
i m

Op zoek naar talent?
Of je talent ontwikkelen?

Vind talent Werken bij