Diverse invalshoeken

Tijdens mijn studie Bestuurskunde heb ik geleerd om vanuit verschillende invalshoeken naar politieke en maatschappelijke thema’s te kijken, iets wat ik tegelijkertijd tijdens mijn studietijd in de praktijk heb gebracht in diverse medezeggenschapsorganen. Die ervaringen komen goed van pas in het adviesvak en de diverse opdrachten van Adviestalent. Gelukkig ben ik na mijn studie nog niet uitgeleerd en biedt Adviestalent door het opleidingsaanbod de mogelijkheid om me naast en binnen het werk te ontwikkelen. Mijn interesses zijn breed en liggen op het gebied van het reilen en zeilen van de overheid in het algemeen, maar ook onderwijs, sociaal domein en zorg hebben mijn speciale aandacht.

Oog voor de omgeving

In mijn werk vind ik het belangrijk om open te staan voor de omgeving: de verschillende betrokkenen en hun belangen en standpunten. Om het beste resultaat te bereiken vind ik het van belang dat allemaal te gebruiken in de aanpak van een project en/of in besluitvormingsprocedures. Tegelijkertijd hoop ik op die manier zoveel mogelijk mensen binnen een project te verbinden.

Kenmerken van Milou

Kenmerkend voor mij is mijn Drentse nuchterheid en mijn enthousiaste en open persoonlijkheid, waardoor ik goed met diverse typen mensen kan samenwerken. Door mijn frisse, analytische blik en goede inzet ben ik in staat om goed overzicht te houden en me snel onderwerpen eigen te maken.

Referenties:

  • Het zelfstandig uitvoeren van onderzoek onder medisch professionals in opdracht van Make-A-Wish Nederland;
  • Het faciliteren van de samenwerking tussen 7 regio-gemeenten, het Zorgkantoor en de zorgverzekeraar in de regio Alkmaar;
  • Het uitvoeren van Strategisch Omgevingsmanagement bij het Havenbedrijf Rotterdam.

Inspiratie

Dit jongetje is voor mij een inspirerend voorbeeld: iemand die initiatief neemt (hoe jong je ook bent), diverse mensen verbindt en laat zien dat je door samen te werken het gemeenschappelijke probleem kunt oplossen.

Studie:
Master Bestuurskunde -Bestuur & Maatschappij en Bestuur & Politiek
Contact talent
i m

Op zoek naar talent?
Of je talent ontwikkelen?

Vind talent Werken bij