Ik geloof dat het leveren van en kiezen voor kwaliteit en duurzaamheid op de lange termijn zijn vruchten afwerpt en dat de keuzes die je als individu maakt zijn weerslag hebben op het grotere geheel.

Een publiek, privaat èn maatschappelijk spel

Ik denk graag na over hoe wij ons als samenleving organiseren en ben hierin specifiek geïnteresseerd in het samenspel tussen de publieke, private en maatschappelijke partijen. Ik voel mij in alle drie deze sectoren thuis en beschik over de kennis en vaardigheden om uitdagingen creatief en oplossingsgericht vanuit verschillende oogpunten te bekijken en benaderen. Adviestalent biedt mij de uitdaging die ik zoek als adviseur en vormt een goede plek om me verder te ontwikkelen als persoon en professional. De afwisseling tussen verschillende type organisaties houdt mij scherp en zorgt ervoor dat ik makkelijk blijf schakelen en creatieve verbindingen en oplossingen blijf zoeken.

Analytisch en communicatief

Mijn analytische en communicatieve kwaliteiten komen goed tot uiting in teamverband. Het geeft me energie om met andere mensen te werken aan complexe opdrachten en te komen tot oplossingen. Ik ben van nature nieuwsgierig en laat me graag inspireren door innovatieve concepten en ideeën rondom vernieuwende vormen van samenwerking en coöperatie. Het stellen van concrete doelen en het leveren van resultaten motiveren mij in mijn werkzaamheden voor opdrachtgevers. Het leveren van kwaliteit en het zoeken naar duurzame oplossingen zijn voor mij belangrijke pijlers van een succesvol advies.

Kenmerken van Ruud

Als adviseur komt mijn vermogen om zaken te structuren goed van pas. Ik ben gefocust op resultaat, sta altijd open voor nieuwe mogelijkheden en laat me hierbij graag verrassen door de kracht van nieuwe kansen en initiatieven. Ik zit niet graag stil en ga proactief op zoek naar mogelijkheden om van toegevoegde waarde te zijn.

Inspiratie

Ik geloof dat het leveren van en kiezen voor kwaliteit en duurzaamheid op de lange termijn zijn vruchten afwerpt en dat de keuzes die je als individu maakt zijn weerslag hebben op het grotere geheel. Ik probeer daarom zoveel mogelijk, als consument en adviseur, stil te staan bij het bewust maken van keuzes. Het onderstaande fragment en de bijbehorende aflevering en boek vormen voor mij hierbij een grote bron van inspiratie:

Boekrecensie(s) van Ruud Schapenk

  • ‘Het einde van de macht’
Studie:
MSc International Relations
Contact talent
i m

Op zoek naar talent?
Of je talent ontwikkelen?

Vind talent Werken bij