Verander management

Tijdens het kerntraject Verandermanagement staat het werken van de Young Profesional in complexe en dynamische context centraal.

Inhoud

Organisaties en vraagstukken zijn vaak complex en dynamisch. Tijdens het kerntraject Verandermanagement staat het werken van de Young Profesional in deze complexe en dynamische context centraal. Aan de hand van de Twynstra Gudde – theorie over verandermanagement ‘Het kleuren denken’ gaan deelnemers aan de slag met het (her)kennen van verschillende veranderparadigma’s. Ze krijgen inzicht in de eigen voorkeursstijl als veranderaar en oefenen met diagnosticeren en het opzetten van een veranderstrategie met passende interventies. In dit kerntraject krijgen deelnemers ook een inleiding in Mutual Gains en Strategisch Omgevingsmanagement (SOM). Ze leren SOM in te zetten als analysetool en leren een uitgebreid instrumentarium toe te passen. Het gaat om het verkrijgen van inzicht in eigen dominante opvattingen en waarden, het (h)erkennen van en omgaan met weerstand en het expliciteren van de eigen professionele identiteit (ken jezelf en ken je vak). Daarmee vergroten deelnemers hun persoonlijke effectiviteit. De Young Professional krijgt meer inzicht in de eigen rol en werkcontext en ontwikkelt daarmee meer stevigheid.

De opbouw en tijdsinvestering

Gedurende een periode van drie maanden doorlopen de deelnemers de volgende opbouw:

  • eendaagse training met start-up
  • eendaagse training
  • tweedaagse training met overnachting
  • eendaagse afsluitende trainingsdag

Daarnaast vraagt het traject een tijdinvestering voor zelfstudie en werk in subgroepen. Dit maakt het kerntraject Verandermanagement een rijk en intensief traject.

Prijzen en data

De kosten voor dit kerntraject bedragen: € 3.600, – per deelnemer.

Bovengenoemd bedrag is inclusief materialen en boeken en exclusief BTW en eventuele kosten voor verblijf en overnachting.

Startdatum: maart 2019

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met de leermanager Antonia van Houdt via avu@adviestalent.nl – 06-13772877.

Op zoek naar talent? Of je talent ontwikkelen?

Vind Talent Werken bij