Visie op overheidsparticipatie

Nicoline Waanders: "Young professionals helpen mij hierbij door hun vernieuwde denkkracht en door het stellen van kritische vragen. Ik merk dat zij andere dingen zien en horen dan ik."

Nicoline Waanders is beleidsregisseur Overheidsparticipatie bij de gemeente Assen. Haar missie: zorgen voor een flexibele, verandergerichte gemeente die meedenkt met haar inwoners. Ze is de trekker van deze beweging die binnen de gemeente steeds meer voeten aan de grond krijgt.

Nicoline: Op dit moment verkeren we midden in een organisatieontwikkeling. We zijn bezig geweest met de vraag hoe we onze gemeente kunnen toerusten om over te kunnen gaan op participatief werken. Dat houdt in dat we als gemeente vaker de overheidsbril af moeten zetten en de rol van netwerkpartner of sparringpartner moeten pakken. Momenteel zitten we in de fase waarin we dit vertalen naar zo praktische en concreet mogelijke doelstellingen. We hebben gekozen voor een bottom-up aanpak, dat houdt in dat we met de mensen uit de staande organisatie integraal de organisatieontwikkeling vormgeven. Zo proberen vanuit de ‘menskant’, de ‘systematische kant’ van de organisatie te veranderen. Nicoline gelooft dat je hierbij moet vertrekken vanuit de mens.

Young professionals helpen mij hierbij door hun vernieuwde denkkracht en door het stellen van kritische vragen. Ik merk dat zij andere dingen zien en horen dan ik. Dat zorgt ervoor dat je aannames opnieuw ter discussie stelt. Die frisse blik zorgt zet mij aan het denken en geeft energie.

Het ideaal plaatje waar Nicoline naar streeft, is een flexibele en verandergerichte gemeente die haar inwoners het gevoel geeft dat we zij-aan-zij staan en met hen meedenken. Belangrijke kenmerken daarbij zijn: slagvaardig, open, betrouwbaar en een samenwerkingspartner. Door meer in samenspraak met de buitenwereld te doen zorg je voor een kortere doorlooptijd, minder bureaucratie, meer democratie en tevreden inwoners. En daar doe ik het uiteindelijk voor.

Op zoek naar talent? Of je talent ontwikkelen?

Vind Talent Werken bij