Wat we voor je kunnen betekenen

Vier rollen

Als je aan het werk gaat bij Adviestalent heb je veel verschillende taken. Zowel intern als extern wordt van je verwacht dat je een belangrijke bijdrage levert aan de projecten waar jij mee bezig bent. Wat precies van je wordt verwacht, kunnen we het beste illustreren aan de hand van de vier rollen die je in dienst van Adviestalent vaak zult vervullen.

Er zijn natuurlijk talloze variaties, helemaal afhankelijk van de opdracht en opdrachtgever die je krijgt.

Projectsecretaris

Als secretaris ben je verantwoordelijk voor de voortgang van de projectorganisatie. Je bent de schakel tussen inhoud en proces. Dat houdt concreet in dat je planningen opstelt en bewaakt, bijeenkomsten organiseert en dat je notuleert, presenteert en ondersteunt waar nodig.

Procesanalist

Als procesanalist breng je werkprocessen binnen organisaties in kaart om ze te analyseren en waar nodig te verbeteren of te stroomlijnen. Om dit te kunnen doen ben je veel in gesprek met mensen. Je achterhaalt hoe en waarom ze hun werk doen zoals ze het doen. Vervolgens kan je op basis van je bevindingen verbeterpunten adviseren.

Projectleider

Een projectleider is verantwoordelijk voor het sturen en succesvol afronden van een project. Jij creëert een omgeving waarbinnen je teamleden zich op de inhoud kunnen storten. Je plant, bewaakt, houdt teamleden scherp, hakt knopen door en stuurt aan waar nodig.

Omgevingsanalist

Voor veel projecten is goed contact met de projectomgeving belangrijk. Als omgevingsanalist ben je verantwoordelijk voor het inspelen op die omgeving. Jij bent de schakel tussen de projectgroep en alle actoren die betrokken zijn bij het project. Je brengt deze actoren in kaart, analyseert kansen en mogelijkheden en onderhoudt het contact met de projectomgeving om ontwikkelingen te blijven volgen.

Je vervult deze rollen bij verschillende organisaties. Adviestalent werkt in alle lagen van de overheid, bij semi-publieke instellingen en in het bedrijfsleven. Voorbeelden? We hebben onder andere gewerkt bij Nuon / Vattenfall, KPN, het UMC in Utrecht en Rijkswaterstaat. Wil je meer weten over onze opdrachten en opdrachtgevers? Ga dan naar onze pagina met referenties.