Academy

 

Waarom een opleiding volgen bij Adviestalent?

Als gespecialiseerde opleider helpen we jong talent in de start van carrière meer impact te maken. De opleidingen sluiten direct aan op de werkpraktijk, zodat starters sneller effectief zijn. Zo bieden we een goede aanvulling op traineeprogramma’s en individuele ontwikkeltrajecten.

Ons aanbod in opleidingen

De opbouw van de opleidingen

Per opleiding werken deelnemers individueel en in groepsverband aan persoonlijke leerdoelen. Deelnemers komen regelmatig samen om te reflecteren op de opgedane kennis. Daarnaast coachen ze elkaar op thema’s als persoonlijke effectiviteit. De trainingsdagen zijn gericht op het delen van inhoudelijke kennis en het aanscherpen en door ontwikkelen van vaardigheden. Dit gebeurt onder toezicht van deskundige trainers. De rode draad in elk traject is het ontwikkelen van een stevige professionele identiteit: het vergroten van zelfbewustzijn en zelfsturing.

 

 

De trainers

Onze trainers, coaches en begeleiders hebben:

  • Ruime ervaring met het opleiden en coachen van young professionals
  • Zelf ervaring in het werkveld als adviseur/manager
  • Een flinke theoretische bagage en kennis van Twynstra Gudde werkmethodieken

Per kerntraject werken we met één hoofdtrainer en een aantal gastdocenten.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met de talentmanagers Antonia van Houdt via avu@adviestalent.nl – 06-13772877 of Harriët Bakker via hba@adviestalent.nl – 06-10977134.

Onze opleidingen:

Project- en procesmatig werken

Binnen projecten en programma's hebben Young Professionals dikwijls de rol van spin in het web. Tijdens het kerntraject Project- en Procesmatigwerken leren de deelnemers voor zichzelf en andere structuur aan te brengen.

Lees meer

Verander management

Organisaties en vraagstukken zijn vaak complex en dynamisch. Tijdens het kerntraject Verandermanagement staat het werken van de Young Profesional in deze complexe en dynamische context centraal.

Lees meer

Adviseren met impact

Tijdens het kerntraject Adviseren met Impact verdiepen Young Professionals zich in het adviesvak. In dit kerntraject staat centraal welke rollen je kunt aannemen in het adviestraject en hoe je hierin effectief opereert.

Lees meer

Persoonlijk leiderschap

Het kerntraject Persoonlijk Leiderschap is een beproefde leergang waarin persoonlijk leiderschap centraal staat. Wij noemen dit het programma 'op reis'.

Lees meer

Op zoek naar talent? Of je talent ontwikkelen?

Vind Talent Werken bij