Adviestalent duikt de wereld in van het onderwijstoezicht

Hugo Hopstaken (strategisch adviseur bij Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, tevens oud Twynstra Gudde adviseur) kwam langs bij Adviestalent om te vertellen over de ontwikkelingen in het onderwijstoezicht in Nederland.

 

Toezicht in Nederland

Het Nederlandse onderwijstoezicht is aan verandering onderhevig. Vanaf 1 september 2017 zal de inspectie overgaan op het bestuursgericht toezicht. Hugo heeft uitgebreid verteld over de aanleiding voor de veranderingen in het toezicht. Dit brengt zowel voor scholen als voor de inspecteurs en hun teams grote veranderingen met zich mee. Daarnaast wordt er overgegaan van risicogericht toezicht naar stimulerend toezicht. Dit is mogelijk omdat de basiskwaliteit van het Nederlandse onderwijs zo goed is.

Voorbereiding op een nieuw kabinet

Als strategisch adviseur bij het Ministerie van OCW staat 15 maart rood omcirkeld in de agenda van Hugo en zijn collega’s. De uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen bepaald immers de koers van het Onderwijsbeleid in Nederland. De voorbereidingen op de uitslag zijn echter al in volle gang. Op het Ministerie worden strategische visies opgesteld, doorrekeningen gemaakt van mogelijke plannen en worden de partijprogramma’s van politieke partijen gescreend op de visie en beleidsvoorstellen die zij op Onderwijsgebied hebben. Hugo fungeert als linking pin tussen de verschillende afdelingen van het Ministerie en de DG’s (het management van het ministerie). Het was voor Adviestalent erg interessant om op deze manier inkijkje te krijgen in de voor ons bekende wereld (onderwijstoezicht) en de wat meer onbekende wereld (ambtelijke voorbereiding).

Adviestalent is zelf ook actief in het onderwijs. Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem contact met ons op

Op zoek naar talent? Of je talent ontwikkelen?

Vind Talent Werken bij