Omgevingsmanagement

Wij gebruiken ons analytisch en communicatief talent om de belangen, verwachtingen en gevoeligheden van stakeholders inzichtelijk te maken. Zo werken we aan effectief omgevingsmanagement.

Open houding met een brede blik

Onze talenten brengen met een open houding alle stakeholders in kaart. Wij ondersteunen de omgevingsmanager bij het beschrijven van de belangen en de impact van de stakeholders. Door het actief managen van stakeholders realiseren onze talenten meer draagvlak. Draagvlak vergroot de succeskansen van projecten enorm. Onze talenten zoeken met u mee naar breed gedragen oplossingen

Communicatiestrategie op maat

Onze talenten krijgen energie van het onderhouden van contact met stakeholders. Ze maken stakeholderanalyses, bedenken en voeren communicatiestrategieën uit, ondersteunen bij het opbouwen en onderhouden van dossiers, het organiseren van bijeenkomsten en het informeren van stakeholders. Voor iedere stakeholder is een andere communicatiestrategie gewenst. Onze talenten voelen dat aan en passen dit toe.

Twynstra Gudde expertise

Door de nauwe samenwerking met Twynstra Gudde zijn onze diensten van hoge kwaliteit. Er is ruime ervaring aanwezig in onder andere strategisch omgevingsmanagement. Twynstra Gudde en Adviestalent werken nauw samen, en doen regelmatig een beroep op elkaars expertise.

Op zoek naar talent?
Of je talent ontwikkelen?

Vind talent Werken bij