Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Als Adviestalent moeten we verantwoord omgaan met de omgeving waarin we opereren: opdrachtgevers, medewerkers, aandeelhouders en de maatschappij als geheel. We moeten de bronnen waaruit we putten, duurzaam in stand houden. Dat besef is in alle geledingen van ons bureau verankerd. 

Aanleiding

Al meer dan 10 jaar ondersteunen wij bedrijven, overheden en instellingen bij uiteenlopende vragen. Dat willen we over een halve eeuw nog steeds kunnen doen. Dat impliceert dat we verantwoord moeten omgaan met de omgeving waarin we opereren: opdrachtgevers, medewerkers, aandeelhouders en de maatschappij als geheel. We moeten de bronnen waaruit we putten, duurzaam in stand houden. Dat besef is in alle geledingen van ons bureau verankerd.

Definitie

MVO is de bereidheid van een organisatie om verantwoordelijkheid te nemen voor de gevolgen van haar activiteiten en beslissingen op de mens, milieu en maatschappij en daar verantwoording over af te leggen. MVO gaat dus om het vinden van een balans tussen de sociale (individu), ecologische (milieu) en economische dimensies van ondernemen en het minimaliseren van negatieve duurzaamheidseffecten van de organisatie op haar stakeholders en de samenleving.

Adviestalent & MVO

Individu

Adviestalent is erop ingericht dat de startende adviseurs een ontwikkeling doormaken met een steile leercurve. Zo volgt de adviseur verschillende kerntrajecten en is er middels eigen opleidingstijd in te zetten naar keuze, om persoonlijke effectiviteit te vergroten. Daarnaast is er veel aandacht voor diversiteit. In de werving en selectie van nieuwe adviseurs wordt gestreefd naar zoveel mogelijk diverse achtergronden. Adviestalent staat open om mensen met een beperking aan te nemen. Tot slot staat vitaliteit bij ons hoog in het vaandel. Door middel van coachingsgesprekken wordt nauwlettend in de gaten gehouden of een adviseur niet te veel stress ervaart in zijn/haar werk en wordt er accuraat gehandeld als dit het geval is.

Milieu

De adviseurs van Adviestalent voeren opdrachten uit door heel Nederland. Zij zijn dan ook veel onderweg. Om de CO2-uitstoot te verminderen is ervoor gekozen om te reizen per trein in plaats van met de auto. In 2017/2018 verhuist Adviestalent naar ‘De Nieuwe Stad’ in Amersfoort. Dit gebouw is volledig zelfvoorzienend en daarom geen belasting voor onze natuurlijke bronnen. Afval wordt gescheiden en papier gerecycled.

Economie

Adviestalent streeft naar continuïteit. Dit wordt gewaarborgd door realistische prognoses te maken en de balans nauwlettend in de gaten te houden.

Maatschappij

De Adviestalenten beschikken over kennis en kunde die zij graag inzetten om maatschappelijke organisaties (stichtingen, NGO’s, sociale ondernemingen) verder te helpen. Net als in voorgaande jaren hebben we ook in 2017 een deel van onze adviestijd gedoneerd aan maatschappelijke projecten die daarvoor zelf de middelen niet hebben. Zo hebben wij al meerdere sociale ondernemingen geholpen bij het opstellen van een impactmeting.

Inzet Adviestalent voor maatschappelijke organisatie

Met een terugtrekkende overheid staan in Nederland steeds meer actieve burgers en sociaal ondernemers op om maatschappelijke en ecologische uitdagingen aan te pakken. Sociale ondernemingen hebben hun maatschappelijke missie op nummer één, maar werken aan de hand van een verdienmodel. Adviestalent erkent de waarde van deze ondernemingen voor de samenleving en levert graag een bijdrage aan de ontwikkeling van deze sector.

Hoe wij dit doen?

Allereerst door te kijken naar wat de sector nodig heeft en waar wij het best waarde kunnen toevoegen. Bekijk de infographic over onze aanpak.

Impact inzichtelijk maken

Doordat er in Nederland geen speciaal keurmerk is voor sociale ondernemingen worden zij niet altijd als zodanig her- en erkent. Het inzichtelijk maken van het behaalde maatschappelijk rendement en hun impact op de samenleving is daarom van groot belang (Social Enterprise Monitor 2016). Ook McKinsey benoemt een belangrijke voorwaarden voor verdere groei van de sector: impact meten moet gestandaardiseerd en uniform worden (Scaling impact of the social enterprise sector – McKinsey 2016). Veelal hebben deze sociale ondernemingen niet de tijd en middelen een impactmeting uit te voeren.

Adviestalent helpt bij impactmeting

De Adviestalenten zijn allemaal wetenschappelijk opgeleid en zijn ervaren in het doen van onderzoek. Specifieke kennis op gebied van impactmeten is opgedaan door training te volgen bij impactexpert Sinzer. Adviestalent doneert adviesdagen en helpt per jaar een aantal sociaal ondernemingen bij hun specifieke vraag op gebied van impact meten en managen.

Meer weten? Neem contact op met onze adviseur Lodewijk Boersema

Op zoek naar talent? Of je talent ontwikkelen?

Vind Talent Werken bij