Havenbedrijf Rotterdam

Het Theemswegtracé

Vier kilometer spoor aanleggen in de Rotterdamse haven: omgevingsmanagement in optima forma!

De Haven van Rotterdam

Goede bereikbaarheid en een goede verbinding met het achterland zijn van groot belang voor de haven van Rotterdam. Zowel over land, over het spoor als over het water investeert de haven in een goede bereikbaarheid. Het Theemswegtracé, een 4 km lange spoorbaan op hoogte draagt bij aan deze doelstelling.

Omgevingsmanagement

David maakte deel uit van het omgevingsteam binnen het project. Het team is verantwoordelijk voor de verbinding tussen het project en alle betrokken stakeholders. Het omgevingsteam informeert en probeert draagvlak te creëren. Als rechterhand van de omgevingsmanager was David medeverantwoordelijk voor de externe communicatie van het project en organiseerde hij bijvoorbeeld informatieavonden. Daarnaast bereidde hij overleggen inhoudelijk voor en ging hij in gesprek met gemeentes, bedrijven en andere belangenorganisaties.

David: “Het was een boeiende en uitdagende periode! Ik heb geleerd om met verschillende partijen verbinding aan te gaan en om te gaan met verschillende belangen. Daarnaast werd ik uitgedaagd om mij snel complexe materie eigen te maken.”

 

Opdrachtgever:
Havenbedrijf Rotterdam
Branche:

Op zoek naar talent?
Of je talent ontwikkelen?

Vind talent Werken bij