Patiëntenfederatie Nederland

Cliëntenroutes in de ouderenzorg

Het regelen van passende zorg is ingewikkeld voor mensen. Daarom inventariseren Patiëntenfederatie Nederland, Ieder(IN) en Landelijk Platform GGZ hoe mensen die langdurig zorg nodig hebben dit regelen, wat keuzemomenten zijn en aan welke informatie en ondersteuning mensen behoefte hebben. Met deze inzichten kunnen informatie en ondersteuning beter aansluiten bij wat mensen willen.

Omschrijving van het project

Adviseur Manon Hikspoors heeft bij Patiëntenfederatie Nederland cliëntenroutes binnen de ouderenzorg in kaart gebracht. Lees hier meer over de opdracht en aanpak van Manon.

Cliëntenroutes in de ouderenzorg

Sinds 2015 is er veel veranderd in de langdurige zorg. De transitie van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) naar de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), Zorgverzekeringswet (Zvw) en Wet Langdurige Zorg (Wlz) heeft veel impact gehad op de zorg en hoe deze is ingericht. Mensen doorlopen daardoor nu andere routes om tot zorg te komen.

Inzicht in routes

Het regelen van passende zorg is ingewikkeld voor mensen. Daarom inventariseren Patiëntenfederatie Nederland, Ieder(IN) en Landelijk Platform GGZ hoe mensen die langdurig zorg nodig hebben dit regelen, wat keuzemomenten zijn en aan welke informatie en ondersteuning mensen behoefte hebben. Met deze inzichten kunnen informatie en ondersteuning beter aansluiten bij wat mensen willen.

Adviseur van Adviestalent, Manon Hikspoors, heeft hierin voor de Patiëntenfederatie Nederland onderzocht welke routes ouderen afleggen om de juiste zorg te ontvangen en welke informatie en ondersteuning ze hierin missen. Door het houden van interviews en het organiseren van focusgroepen met cliënten en mantelzorgers wist Manon de juiste informatie op te halen. Deze informatie verwerkte zij vervolgens tot heldere overzichten zodat duidelijk werd waar de knelpunten zitten rondom informatievoorziening en ondersteuning richting de cliënt en mantelzorger. Deze zogeheten witte vlekken zijn input voor betrokken partijen en het ministerie van VWS om informatie en ondersteuning beter aan te laten sluiten bij wat mensen willen.

Over de bijdrage van Manon

Corrien van Haastert, Senior beleidsmedewerker Patiëntenfederatie Nederland: “Manon heeft veel werk verzet. In korte tijd moesten 40 mensen geïnterviewd worden en 5 focusgroepen georganiseerd. Mede dankzij Manon haar strakke planning en tijdsbewaking is dit gelukt. Daarnaast heeft Manon zelf veel van de gesprekken met ouderen en naasten gevoerd. Goed om te zien dat Manon zich inleeft, maar toch ook de focus van het gesprek kan bewaken.”

Opdrachtgever:
Patiëntenfederatie Nederland
Branche:

Op zoek naar talent?
Of je talent ontwikkelen?

Vind talent Werken bij