Unie van Waterschappen

Digikompas voor de waterschappen

Wat geeft richting aan de digitale ontwikkelingen bij de waterschappen? Een vraag die Jurriaan samen met de opdrachtgever in 6 maanden tijd heeft beantwoord en wat heeft geresulteerd in een breed gedragen visie op (digitale) dienstverlening voor de waterschappen: Het Digikompas.

Visie op digitale dienstverlening

De samenleving verandert in hoog tempo en de manier waarop burgers en overheden met elkaar communiceren verandert mee. Dit is ook het geval voor de waterschappen. Zij moeten steeds meer rekening houden met een informatiesamenleving (‘i-samenleving’) waarin de informatiestromen van steeds groter belang zijn, een samenleving die bijvoorbeeld graag real-time informatie over dijkverbeteringen of waterkwaliteit ontvangt. Om vanuit een kader te kunnen opereren en om vat te kunnen krijgen op deze uitdaging, is besloten tot het schrijven van een visie op de dienstverlening voor de waterschappen door de Unie van Waterschappen. Adviestalent is gevraagd voor de projectondersteuning van het schrijven van deze visie.

Resultaat

“Jurriaan heeft zich in korte tijd complexe materie rondom digitale dienstverlening eigen gemaakt en hij weet deze materie vervolgens op een heldere en gestructureerde manier overzichtelijk te maken. Hij reageert snel en adequaat, stemt goed af, volgt goed op en weet draagvlak te organiseren. Jurriaan neemt werk uit handen en is een sparringpartner op niveau. Mede dankzij het grondige en kwalitatief hoogwaardige werk van Jurriaan ligt er nu een visie waar de opdrachtgevers heel tevreden over zijn.”
– Projectleider, Unie van Waterschappen

Opdrachtgever:
Unie van Waterschappen
Branche:

Op zoek naar talent?
Of je talent ontwikkelen?

Vind talent Werken bij