Het Trendbureau Overijssel

Trendverkenning lokale overheden in de energietransitie

Een trendverkenning naar sturingsmogelijkheden en keuzes voor lokale overheden in de energietransitie

Opdracht

Het Trendbureau Overijssel doet onderzoek naar trends en ontwikkelingen die impact hebben op bestuurders en politici in de provincie. Adviestalent Ruben van de Belt werd gevraagd onderzoek te doen en mee te schrijven aan de trendverkenning, in het bijzonder de delen over de warmtetransitie. De kern is daarbij het in kaart brengen welke keuzeruimte lokale bestuurders en politici hebben in het sturen in de energietransitie.

Rol

Ruben van de Belt deed onderzoek en schreef met twee collega’s de gehele trendverkenning. Hij deed literatuuronderzoek, sprak relevante experts en toetste inzichten bij Overijsselse bestuurders en politici. In zijn rol als onderzoeker analyseerde hij de veelheid aan onderzoeksrapporten, maakte een synthese van de relevante inzichten en vertaalde die naar de concrete praktijk van openbaar bestuur en lokale politiek. Ook was hij betrokken bij het opstellen van een strategie de trendverkenning onder de aandacht te krijgen van bestuurders en politici.

Resultaat

Het resultaat is een mooie trendverkenning die door bestuurders en politici zeer goed ontvangen wordt. De bevindingen en keuzes zijn gepresenteerd aan een gezelschap met wethouders, de gedeputeerde en bestuurders van relevante stakeholders in de energietransitie. Daarna is de trendverkenning breder gepresenteerd tijdens het congres Nieuwe Energie Overijssel en naar alle nieuwe raadsleden en wethouders gestuurd. Het resultaat is hier te vinden.

Meer weten over de trendverkenning? Neem dan contact op met: Ruben van de Belt (06-82565928)

Opdrachtgever:
Het Trendbureau Overijssel
Branche:
Onze adviseur op dit project

Op zoek naar talent?
Of je talent ontwikkelen?

Vind talent Werken bij