Verus

Governance in het onderwijs

Goed onderwijs voor elk kind in de klas, dat iedere dag weer inspireert.

Opdracht

Goed onderwijs is belangrijk. Verus levert hieraan een bijdrage voor katholiek en christelijk onderwijs in Nederland. Ruim 4000 scholen zijn aangesloten bij de organisatie. Adviestalent Lodewijk Boersema werkt als adviseur op de afdeling governance, cultuur en organisatie en ondersteunt bij de advisering aan onderwijsorganisaties.

Rol

Lodewijk Boersema begeleidt jaarlijkse evaluatiesessies, adviseert over governance en begeleidt intensieve samenwerkings- en verandertrajecten in het onderwijs. Binnen iedere schoolorganisatie spelen andere vraagstukken en dat vraagt om werkwijzen die daarbij passen. Denk aan het geven van een college over governance, een bijeenkomst organiseren voor het ontwikkelen van een visie op toezicht en besturen, gesprekken voeren met verschillende gremia in een schoolorganisatie, of het toepassen van serious gaming waarin bestuurders en toezichthouders tijdelijk van rol wisselen. Door zijn achtergrond in bedrijfskunde en filosofie zorgt Lodewijk Boersema ervoor dat discussies over goed onderwijs vaak net een andere (positieve) wending krijgen.

Resultaat

Binnen zijn opdracht voert Lodewijk Boersema verschillende projecten uit voor Verus. Eén van de projecten waar Lodewijk Boersema aan heeft meegewerkt ging over de ondersteuning van een schoolorganisatie bij de herijking en professionalisering van het toezichthouden en besturen. Door middel van meerdere studie- en werkbijeenkomsten werd de visie op toezichthouden en besturen bepaald, werden kaders opgesteld en werd er een informatieprotocol gemaakt. Concrete stukken waarmee de schoolorganisatie vorm kan geven aan haar governance.

“Lodewijk is een harde werker waar je niet tevergeefs een beroep op doet. Hij benadert zaken vaak vanuit een ander denkkader of perspectief. Dat levert mooie inzichten op of een advies wat net even anders is.”          – Projectleider Verus

 

Opdrachtgever:
Verus
Branche:
Onze adviseur op dit project

Op zoek naar talent?
Of je talent ontwikkelen?

Vind talent Werken bij