Alrijne Ziekenhuis

Juiste Zorg op de Juiste Plek

Hoe kunnen wij de groeiende zorgvraag in de regio opvangen binnen de bestaande budgettaire kaders van het ziekenhuis?

De opdracht:
Het Alrijne Ziekenhuis is een regionaal ziekenhuis in de regio Leiden, Leiderdorp en Alphen aan den Rijn. In 2015 heeft het Alrijne Ziekenhuis het programma Keteninnovatie opgestart om de beweging naar de juiste zorg op de juiste plek vanuit het ziekenhuis, als onderdeel van de zorgregio, in gang te zetten. Samen met een externe projectleider adviseerde Nienke als data analist de werkgroep “Juiste Zorg op de Juiste Plek” over mogelijkheden om de groeiende zorgvraag in de regio op te kunnen vangen binnen de bestaande budgettaire kaders van het ziekenhuis.

De aanpak:
Als data analist heeft Nienke verschillende analyses uitgevoerd op basis van de benchmarkgegevens van het ziekenhuis. Hierbij is zowel op vakgroep niveau, diagnose niveau als ziekenhuis breed gekeken naar verschillende parameters (waaronder consulten, ligdagen, interventies en diagnostiek).

Resultaat:
Het resultaat van het project is een, met data onderbouwd, advies waarin handvaten en een eerste impactinschatting worden gegeven van kansen die binnen de invloedsfeer van het Alrijne Ziekenhuis liggen om in 2019 de juiste zorg op de juiste plek te blijven verlenen binnen de beoogde financiële kaders van het ziekenhuis.

Opdrachtgever:
Alrijne Ziekenhuis
Branche:
Onze adviseur op dit project

Op zoek naar talent?
Of je talent ontwikkelen?

Vind talent Werken bij