Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF)

Bestuursondersteuning en doorontwikkeling planning & control

Aanjagen van processen ten behoeve van tijdige besluitvorming in het bestuur en de Algemene Ledenvergadering.

De planning en control cyclus bestaat uit plannen maken (wanneer doet wie wat), het uitvoeren van deze plannen, het evalueren van de uitvoering van de plannen en eventueel aan de hand van deze evaluatie ofwel de plannen aanpassen ofwel de uitvoering bijstellen. Het doel van planning en control is het verkrijgen van inzicht in wat het komende jaar verwacht kan worden en het vergroten van de beheersbaarheid. Planning en control is erop gericht de voortgang te bewaken. Zonder goed werkende planning en control is het lastig koers houden voor een organisatie. Inge heeft het KNGF ondersteund in het doorontwikkelen van de planning en control cyclus. Ze coördineerde onder andere de inhoudelijke kwartaalrapportages en het opstellen van het jaarplan en het jaarverslag.

Daarnaast fungeerde Inge als rechterhand en sparringspartner van de directeur en dacht ze mee over bestuurlijke vraagstukken. Ze bereidde bestuurlijke overleggen voor en hield toezicht op gemaakte afspraken en de voortgang van processen. Inge was een vraagbaak voor de diverse bestuurlijke organen. Bovendien heeft Inge de organisatie van de Algemene Ledenvergadering en een symposium gecoördineerd.

Opdrachtgever:
Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF)
Branche:

Op zoek naar talent?
Of je talent ontwikkelen?

Vind talent Werken bij