Rijkswaterstaat

Omgevingsmanagement bij het project Blankenburgverbinding

Bereikbaarheid van de Rotterdamse regio

De Rotterdamse regio is een dichtbevolkt (leef)gebied met een belangrijk economisch centrum. De bereikbaarheid van deze regio is van zeer groot economisch belang. De aanleg van de Blankenburgverbinding is een van de oplossingen om de bereikbaarheid te verbeteren en het verkeersnetwerk robuuster te maken. Het bouwen van de Blankenburgverbinding zal andere verkeersknelpunten in de regio ontlasten. Er wordt met de verbinding een alternatief geboden voor het oversteken van Het Scheur.

Strategisch Omgevingsmanagement

Bij Rijkswaterstaat maakte Pascalle als clustersecretaris deel uit van het omgevingsteam binnen het project Blankenburgverbinding. Het team is onder andere verantwoordelijke voor het afstemmen met en informeren van alle betrokken stakeholders. Pascalle ondersteunde de omgevingsmanager bij de bedrijfsvoering van het cluster. Hieronder vallen werkzaamheden als werksessies organiseren, sturen op de planning en voorbereiden van (interne en externe) overleggen. Daarnaast was ze vanuit strategisch omgevingsmanagement medeverantwoordelijk voor issue- en stakeholdermanagement.

Over de bijdrage van Pascalle

Jörgen van der Meer, omgevingsmanager Blankenburgverbinding, RWS:

“Adviestalent heeft de afgelopen jaren de ondersteuning van het team omgeving verzorgd. Ze hebben in die periode enthousiaste en deskundige medewerkers geleverd waar het erg prettig mee samenwerken was. Ze hebben een goede meerwaarde voor het omgevingsteam geleverd”

Opdrachtgever:
Rijkswaterstaat
Branche:
Onze adviseur op dit project

Op zoek naar talent?
Of je talent ontwikkelen?

Vind talent Werken bij