Provincie Utrecht

Tram in Utrecht

Als Omgevingsmanager is Ruud verantwoordelijk voor het afstemmen met- en het informeren van de betrokken stakeholders, binnen en buiten de organisatie. Hij werkt nauw samen met de aannemer en zorgt dat overlast tot een minimum wordt beperkt. 

20Omschrijving van het project:

De Provincie Utrecht vervangt en verbetert de overwegen op de trambaan tussen Utrecht, Nieuwegein en IJsselstein. De huidige overweginstallaties zijn aan het einde van de technische levensduur en worden daarom in 2018 vervangen. Het vervangen van de overwegbeveiligingsinstallaties heeft invloed op de veiligheid van het verkeer en de trambaan, de verkeersdoorstroming en het tramverkeer. De installaties zijn daarnaast onderdeel van een complex verkeerssysteem en het project wordt uitgevoerd in een hoogstedelijke omgeving. Dit maakt dat een groot aantal stakeholders een belang heeft bij het project. Daarbij valt te denken aan gemeenten, omwonenden, weggebruikers, reizigers, winkeliersverenigingen, de vervoerder en verschillende bevoegde gezagen.

Adviestalent levert de omgevingsmanager voor het project. Ruud is verantwoordelijk voor het afstemmen met- en het informeren van de betrokken stakeholders en het verkrijgen van de benodigde vergunningen. De omgevingsmanager is onderdeel van het projectteam en wordt ondersteund door een communicatieadviseur en de omgevingsmanager van de aannemer.

Benieuwd naar wat we precies doen of wat wij op dit onderwerp voor u kunnen betekenen? Neem dan contact op met Mark Leemans (0627085526).

Opdrachtgever:
Provincie Utrecht
Branche:

Op zoek naar talent?
Of je talent ontwikkelen?

Vind talent Werken bij