ZONH

Organiseren van zorg en de uitdagingen hierin

Wat zijn de uitdagingen in de regio Noord Holland en wat doet ZONH hierin? Angelique Schuitemaker, directeur Zorg optimalisatie Noord Holland (ZONH) vertelt hierover in gesprek met Adviestalent.   

Wat doet ZONH?  
ZONH is een implementatie en adviesbureau voor de zorg en is oorspronkelijk opgericht als regionale ondersteuningsstructuur om het organisatie niveau van de eerste lijn zorg te verstevigen. Inmiddels is de focus verschoven naar het organiseren van samenhang in de zorg met alle partijen die hierin actief, of nauw betrokken zijn, zoals welzijn en gemeenten. Daarbij heeft ZONH een sterk regionaal karakter en is actief van Texel tot Haarlem.   

ZONH richt zich met name op de implementatie van nieuwe werkwijzen. Een voorbeeld hiervan is het creëren van meer samenhang in de zorg voor cliënten die een CVA hebben doorgemaakt. Vanaf het moment van de CVA tot en met het einde van revalidatie, zouden deze cliënten samenhangende zorg moeten ontvangen, maar in de praktijk loopt dit nog niet soepel. In termen van uitvraag, overdracht, en mate van afstemming van behandeling tussen de verschillende zorgverleners, is nog veel winst te behalen. Op dit moment zet ZONH zich in om deze keten opnieuw, en beter afgestemd, te organiseren. Als projectleider speelt Adviestalent-adviseur Sophie van Leeuwen hierin een grote rol.

Wat zijn de uitdagingen op dit moment in de regio Noord-Holland? 
De grootste uitdaging in de regio Noord-Holland, is om de zorg toegankelijk en dichtbij de patiënt te organiseren, en op het juiste moment te leveren. Deze uitdaging speelt onder andere in de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). Wij merken dat mensen over het algemeen te lang op de wachtlijst staan voor GGZ, voordat zij de juiste zorg ontvangen. Daarnaast komen cliënten van wie de zorgvraag acuut verergerd vaak op de spoedeisende hulp terecht, of wordt de politie gebeld, terwijl deze partijen niet de zorg verlenen die de patiënt op dat moment nodig heeft. Op dit moment zet ZONH zich samen met de betrokken organisaties in, om de zorgverleners die rond deze cliëntgroep actief zijn bij elkaar te krijgen, en gezamenlijk een passend zorgaanbod te creëren.  

Waar zit voor jou de toegevoegde waarde in het werken met jonge professionals van Adviestalent? 
In beide bovengenoemde projecten spelen adviestalenten een rol. Het mooie van Adviestalent vind ik dat de adviseurs, mede door de goede opleiding, objectief kunnen kijken naar vraagstukken, en snel de juiste vragen weten te stellen. Daarnaast worden de adviestalenten gecoacht om projectmatig te werken op een nieuwerwetse manier. Dat vind ik, zeker in het zorgveld, echt van toegevoegde waarde. Daar heb je veel mensen die al jaren betrokken zijn en soms met een kokervisie kijken, een vernieuwende blik werkt dan heel sterk. Ook merk ik dat de combinatie van senior-junior, waarin wij adviestalenten inzetten, goed wordt ontvangen in het veld. Het geeft voor de adviseurs van Adviestalent veel vertrouwen, en beide partijen leren van elkaar.

Opdrachtgever:
ZONH
Branche:
Onze adviseur op dit project

Op zoek naar talent?
Of je talent ontwikkelen?

Vind talent Werken bij