Gemeente Ermelo

Recreatie en toerisme gemeente Ermelo

De gemeente Ermelo wil haar toeristische en recreatieve functie versterken. Om op die manier aantrekkelijker te zijn voor bezoekers en de lokale werkgelegenheid te versterken.

Fieke is verantwoordelijk voor de uitvoering van een aantal projecten om de toeristische en recreatieve functie van Ermelo te versterken.

Promotie en Marketing

Om een kwaliteitsslag te slaan in de promotie en marketing van Ermelo op het gebied van toerisme en recreatie (waar nu verschillende partijen bij betrokken zijn) dient er één overkoepelende organisatie opgericht te worden. Fieke is projectondersteuner in dit traject en werkt nauw samen met de projectleider en betrokken partijen.

(Deel)resultaten en taken:

 • Ondersteuning en meedenken in het organisatievraagstuk naar één promotie en marketing organisatie;
 • Notuleren bij bijeenkomsten en gesprekken;
 • Schrijven en uitwerken van projectdocumenten en plannen.

Toeristische monitor 

Om de ontwikkelingen in de toeristisch- recreatieve sector in Ermelo inzichtelijk te maken wordt de Toeristische monitor (een onderzoek/enquête) uitgevoerd. Fieke vormt de ‘spin in het web’ in dit project: zij schakelt met het onderzoeksbureau, is verantwoordelijk voor de communicatie met ondernemers en zorgt voor de terugkoppeling van de resultaten.

(Deel)resultaten en taken:

 • Coördinatie in het inhoudelijk samenstellen van het onderzoek;
 • Contact, afstemming en aansturen van het onderzoeksbureau;
 • De online vragenlijst checken en aanscherpen;
 • Toeristische monitor aankondigen;
 • Eindrapport/presentatie beoordelen;
 • Afstemmen met projectleider, coördinator en wethouder.

Toeristisch transferpunt en welkomstborden

Voor bezoekers van buiten Ermelo is het belangrijk dat er een duidelijk herkenbare entree is waar toeristische informatie beschikbaar is en de weg gevonden kan worden naar recreatieve wandel- en fietsroutes. Een transferpunt en welkomstborden kunnen hieraan bijdragen. Momenteel worden de mogelijke locaties in beeld gebracht. Hierna is Fieke verantwoordelijk in de voorbereiding en coördinatie van dit project om tot de realisatie van het  transferpunten en welkomstborden te komen en om aansluiting te zoeken met aanverwante projecten.

(Deel)resultaten en taken:

 • Stakeholdersbijeenkomsten organiseren;
 • Eisen, wensen en kaders voor transferpunten en welkomstborden in kaart brengen en in de bestuurlijke besluitvorming brengen;
 • Aansluiten bij aanverwante projecten;
 • Spin in het web in de voorbereiding; richting de realisatie van de transferpunten en welkomstborden aansturen, checken en afstemmen met betrokkenen.

Naast deze projecten zorgt Fieke voor ondersteuning bij ad hoc vragen uit de sector; soms doen zich onverwachte vragen of activiteiten voor. Een voorbeeld hiervan is ondersteuning in het organiseren van het Ermelose innovatiecongres

Opdrachtgever:
Gemeente Ermelo
Branche:
Onze adviseur op dit project

Op zoek naar talent?
Of je talent ontwikkelen?

Vind talent Werken bij