Werkbedrijf Lucrato

Procesanalyse werkbedrijf Lucrato

Tijdens de transformatie van een organisatie is het niet altijd makkelijk om overzicht te houden over de samenhang tussen verschillende processen. Hoe wordt het primaire proces op dit moment uitgevoerd en hoe kan je dat efficiënter inrichten? Onze adviseur Jasper maakte een uitgebreide analyse.

De opdracht

Werkbedrijf Lucrato is een sociaal werkbedrijf dat de opdracht heeft gekregen om de participatietaken van de gemeente uit te voeren. Het begeleiden van mensen in de bijstand en mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt wordt nu hun verantwoordelijkheid. Dit betekent dat er personeel, kennis en processen van de gemeente over komen naar Lucrato. Om meer grip te krijgen op dit proces hebben ze Jasper gevraagd om het primaire proces in kaart te brengen en mee te helpen met het ontwikkelen van een nieuw proces.

Onze aanpak

Jasper heeft een plan van aanpak gemaakt waarin hij beschrijft hoe hij zijn analyse zal uitvoeren. Door medewerkers met verschillende functies in het proces te interviewen bracht hij in kaart hoe het primaire proces op dat moment werd uitgevoerd. Hiervan maakte hij uitgebreide procesdiagrammen, die hij vervolgens besprak met het management van Lucrato. Door samen te sparren over de huidige uitvoering van de processen ontstonden ideeën over een efficiëntere procesinrichting. Ook van deze gewenste situatie maakte Jasper uitgebreide procesdiagrammen.

Het resultaat

De procesdiagrammen van Jasper boden het management en de professionals op de werkvloer een overzicht over het gehele proces dat zij nog niet eerder hadden. Het resultaat hiervan is dat het duidelijk werd waar de knelpunten zaten en welke verbeteringen, bijvoorbeeld in de samenwerking tussen verschillende functiegroepen, mogelijk was. Doordat Jasper veel medewerkers met verschillende functies had geïnterviewd had hij een concreet beeld over de huidige situatie en de praktische verbeteringen. Dit stelde hem in staat om voor het management van Lucrato een uitgebreide veranderkundige analyse te maken, die hen heeft geholpen om de belangrijkste verbeteracties voor 2018 in kaart te brengen.

 

 

Opdrachtgever:
Werkbedrijf Lucrato
Branche:

Op zoek naar talent?
Of je talent ontwikkelen?

Vind talent Werken bij