Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)

Professionalisering inkoopteam vreemdelingenketen

Door de structuur die Jacqueline heeft aangebracht heeft het team stappen kunnen zetten in professionalisering.

Omschrijving

Binnen de vreemdelingenketen is een inkoop shared service center opgericht waar tactisch en strategisch inkoop wordt uitgevoerd voor drie organisaties (het COA, Dienst Terugkeer en Vertrek en de IND). Dit is een belangrijk voorbeeld van ketensamenwerking, resulterende uit de Rijksbrede ontwikkeling naar inkoop uitvoeringscentra bij de Rijksoverheid. Inkoop uitvoeringscentra zijn inkoopsamenwerkingen tussen verschillende overheden. Het inkoop uitvoeringscentrum voor de vreemdelingenketen (IUC-Vk) heeft een ontwikkeling doorgemaakt in professionalisering en teamvorming.

Rol

Bij de ontwikkeling en professionalisering van het IUC-Vk heeft Jacqueline ondersteund in de rol van projectsecretaris en Leanspecialist. Jacqueline heeft als secretaris ondersteund in structurering en continuïteit van verschillende overleggremia. Daarnaast heeft zij in haar rol als leanspecialist geadviseerd over- en uitvoering gegeven aan het inrichten en vormgeven van processen van het IUC-Vk. Ook binnen de context van het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft Jacqueline onderzoek gedaan ten behoeve van de ontwikkeling van inkoop.

Resultaat

Jacqueline heeft een bijdrage geleverd in de ontwikkeling van het team. Mede door de structuur die zij heeft aangebracht heeft het team stappen kunnen zetten in professionalisering. Voor haar vertrek heeft zij een afdelingsplan meegeschreven waar het team het komende jaar verder op kan bouwen.

Opdrachtgever:
Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
Branche:

Op zoek naar talent?
Of je talent ontwikkelen?

Vind talent Werken bij