OLVG

Projectmanagement Value Based Hiv Care

De opdracht:
Adviseur Jacqueline Platen vervult de rol van projectleider in het Value Based Hiv Care project bij het Hiv behandelcentrum van OLVG. Hier is zij verantwoordelijk voor het uitvoering geven aan het innovatieve zorgcontract tussen OLVG en het Zilveren Kruis.

De aanpak:
Jacqueline is voor 2,5 dag per week betrokken bij het Value Based Hiv Care project. Het Hiv-behandelcentrum van OLVG werkt al enige tijd met het Value Based Healthcare (VBHC) concept om de patiëntenzorg te optimaliseren. In het project wordt gestreefd naar shared-savings voor zorguitkomsten, transparantie voor de patiënt en monitoring door de Hiv-arts. Dit wordt onder andere gedaan door de ontwikkeling van een app voor de patiënt en het inzichtelijk maken van kosten. Als projectleider bewaakt Jacqueline de voortgang van het project en stuurt zij de werkgroepen aan.

Resultaat:
Door de inzet van Jacqueline kan een vervolg gegeven worden aan de successen die in het voorgaande jaar zijn behaald.
De doelstellingen van het komende jaar zijn neergezet en hierin wordt momenteel verder gewerkt in het project.

Opdrachtgever:
OLVG
Branche:

Op zoek naar talent?
Of je talent ontwikkelen?

Vind talent Werken bij