Omgevingsdienst West-Holland (ODWH)

Optimalisatie van bouwtaken binnen een omgevingdienst

Het ondersteunen van de teamleider in het doorvoeren van complexe projecten

Opdracht

De Omgevingsdienst West-Holland (ODWH) heeft een paar jaar geleden de taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) van bouwactiviteiten van de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout overgenomen. De ODWH, van nature een milieudienst, heeft zich moeten aanpassen aan de komst van deze bouwtaken. Bij de overdracht van zulke taken is het niet altijd mogelijk om alles meteen efficiënt in te richten. Zo kan het zijn dat je de boel naar verloop van tijd moet herijken. Hoe wordt het primaire proces op dit moment uitgevoerd en kan dit efficiënter? Zo ja, hoe leg je dit dan weer vast met al je ketenpartners? Het gehele VTH- proces is ongelofelijk complex en goede samenwerking en duidelijke afspraken met ketenpartners is cruciaal.

Rol

Jojanneke Snijders ondersteunt de teamleider Bouwen in zijn algehele werkzaamheden en is in het bijzonder verantwoordelijk voor de coördinatie van een verandertraject. Dit verandertraject heeft als doel de totstandkoming van efficiëntere werkprocessen, duidelijkere werkafspraken met externe partners en een kloppende formatie berekening. Daarnaast draagt zij zorg voor de interne communicatie en de actualisatie van de product- en dienst catalogus op het gebied van de VTH- bouw taken. Op een gemiddelde dag inventariseert zij knelpunten in de bedrijfsvoering, schakelt zij met andere afdelingen en komt ze samen met medewerkers tot oplossingen. Ze luistert naar problemen, analyseert wat er daadwerkelijk aan de hand is en zoekt de juiste mensen bij elkaar om het probleem aan te pakken.

Resultaat

Door de inzet van Jojanneke Snijders is het verandertraject in gang gezet, is de product- en dienst catalogus geactualiseerd en worden alle werkprocessen beschreven. Daarnaast is er een nieuwe communicatiestructuur geïmplementeerd en worden medewerkers wekelijks op de hoogte gehouden van ontwikkelingen op de afdeling door middel doorvan een weekjournaal. Jojanneke Snijders zorgt ervoor dat de hele organisatie betrokken wordt in het traject en dat actiepunten worden opgepakt.

“Niet gehinderd door enige (inhoudelijke) kennis van zaken, houdt Jojanneke Snijders ons met regelmaat een spiegel voor die ons dwingt om over ons werk na te denken. Jojanneke Snijders heeft een proactieve werkhouding, is erg toegankelijk en werpt zich met regelmaat op als bruggenbouwer. Zo is ze snel en goed in staat om verbinding te leggen tussen mensen. De kracht van Jojanneke is dat ze snel in staat is om de mate van complexiteit van een onderwerp vast te stellen en daar naar te handelen. Dit alles is van grote meerwaarde in ons huidige verbetertraject.”

Peter van Oosten, teamleider Bouwen, Omgevingsdienst West-Holland

Opdrachtgever:
Omgevingsdienst West-Holland (ODWH)
Branche:
Onze adviseur op dit project

Op zoek naar talent?
Of je talent ontwikkelen?

Vind talent Werken bij