Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud

Ruimte voor de Rivier

"Janneke combineert haar inhoudelijke kennis met een zeer pro-actieve instelling. Omdat Janneke het speelveld goed overziet kan ze snel en zelfstandig op ontwikkelingen anticiperen. Als opdrachtgever is dat zeer waardevol."

Meer ruimte voor de rivieren

Een veiliger rivierengebied én een aantrekkelijke leefomgeving. Met dat doel geeft Ruimte voor de Rivier op ruim dertig plaatsen langs de Rijntakken – zoals de IJssel, Waal, Nederrijn en Lek – de rivier meer ruimte. Hiermee zijn vier miljoen bewoners van het rivierengebied beter beschermd tegen overstromingen én neemt de ruimtelijke kwaliteit van het rivierengebied toe. Op deze dertig plekken in het land worden onder andere dijken verlegd en uiterwaarden vergroot of verdiept.

Binnen de gestelde kaders

Janneke maakt binnen het programma deel uit van het team wat zich bezighoudt met risicobeheersing, planning en informatie. Ze monitort vanuit haar rol als adviseur risicomanagement binnen het programmabureau de risico’s waar het programma gesteld voor moet staan. Ze verzamelt informatie en vertaalt dit vervolgens naar rapportages om elk kwartaal de belangrijkste focuspunten met het managementteam te bespreken. Het programma Ruimte voor de Rivier kan binnen de gestelde kaders van tijd en geld worden afgerond. Binnen budget en planning realiseren, is een prestatie van formaat van zowel het programmabureau als van alle lokale projectteams. Het inzichtelijk en daarmee beheersbaar maken van de risico’s heeft daar zeker toe bijgedragen.

Over de bijdrage van Janneke

Edgar Keukenmeester, Hoofd Bedrijfsvoering Ruimte voor de Rivier: “Janneke combineert haar inhoudelijke kennis met een zeer pro-actieve instelling. Omdat Janneke het speelveld goed overziet kan ze snel en zelfstandig op ontwikkelingen anticiperen. Als opdrachtgever is dat zeer waardevol. Daarnaast zie je dat er in een projectomgeving zoals bij Ruimte voor de Rivier de werkzaamheden eigenlijk steeds veranderen. In iedere fase is weer net een andere aanpak nodig. Janneke denkt mee over deze aanpak, neemt anderen daarin mee en kan zich daarbij snel aanpassen aan de nieuwe fase.”

Opdrachtgever:
Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Branche:

Op zoek naar talent?
Of je talent ontwikkelen?

Vind talent Werken bij