Infra & energie

Met een open houding ondersteunen wij bij omgevingsmanagement en projectbeheersing bij infra- en energieprojecten

De energietransitie en de opgave om Nederland bereikbaar te houden vertalen zich in de uitvoering van grote en kleinere energie- en infrastructuurprojecten. In deze projecten komen meerdere belangen samen. De opdrachtgever (vaak de overheid) voert samen met marktpartijen de projecten uit in een dynamische omgeving. Adequaat project- en omgevingsmanagement zijn hierbij van het grootste belang.

Adviestalent biedt toptalent dat werkt in omgevingen waar bestuurlijke sensitiviteit en projectmatig werken belangrijk is. Adviestalent kan u helpen door risico’s in kaart te brengen, projecten te structureren en beheersen, met relevante stakeholders in gesprek te gaan en uiteenlopende belangen bij elkaar te brengen. Adviestalent verbindt, versnelt en vernieuwt!

Edgar Keukenmeester
Hoofd Bedrijfsvoering Ruimte voor de Rivier
Rijkswaterstaat

Op zoek naar talent? Of je talent ontwikkelen?

Vind Talent Werken bij