Onderwijs

Of het nu gaat om 21st century skills, digitalisering of samenwerking met het bedrijfsleven, met goed onderzoek, projectmanagement en procesbegeleiding zet Adviestalent ambitie om in resultaat.

De onderwijswereld is volop in beweging. Actuele vraagstukken zoals samenwerking en krimp, flexibilisering en digitalisering van het onderwijs, herontwerp curricula en focus op een leven lang leren vragen een vernieuwende en effectieve aanpak.

Onze adviseurs hebben ervaring in het werken in projecten en programma’s binnen het middelbaar en hoger beroepsonderwijs, universiteiten, koepelorganisaties en onderwijsnetwerken. In de rol van projectleider of – secretaris zorgen onze adviseurs voor structuur, verbinding en voortgang. In de rol van adviseur bouwen zij o.a. business cases op en doen onderzoek. Dat doen zij met oog voor de politieke en bestuurlijke gevoeligheden en de belangen van de partijen waar u mee samenwerkt.

Onze enthousiaste en nieuwsgierige adviseurs “jagen aan”, zorgen voor versnelling en nemen verantwoordelijkheid voor het te behalen resultaat. Daarmee dragen wij bij aan innovatie en vernieuwing in het onderwijs.

“Jurriaan weet in de Pilot Praktijkgestuurd Leren overzicht te bewaren en heeft zicht op alle acties die voortvloeien uit de diverse voorbereidende overleggen. Door snel te schakelen met alle belanghebbenden zorgt hij voor een vloeiende voortgang in het project.”
Albeda College Rotterdam

Op zoek naar talent? Of je talent ontwikkelen?

Vind Talent Werken bij