Achtergrond

Mijn voorliefde voor het oplossen van ingewikkelde ‘puzzels’ is iets dat mij ooit naar de bachelor Recht & ICT heeft toegetrokken. Daar heb ik geleerd om innovatieve ideeën te toetsen aan wettelijke kaders. Na mijn bachelor was ik op zoek naar een master waar ik mijn passie voor politiek en beleid kwijt kon. Dat werd de master Religion, Conflict and Globalisation. Wat ik meeneem uit die studie is dat mensen fundamenteel anders tegen situaties aan kunnen kijken en dat je vooroordelen altijd moet toetsen. Bij Adviestalent komt dit goed van pas omdat je als adviseur binnen verschillende contexten moet kunnen opereren.

Begin bij het begin

Analyses maken van complexe situaties, dat is wat ik leuk vind. Tijdens mijn opdracht als stakeholdermanager bij de NS heb ik geleerd dat dit begint met het definiëren van de opgave waar een organisatie mee geconfronteerd wordt. Vaak blijkt dat mensen verschillende visies hebben op wat nou echt de kern van een probleem is en pas als dat helder is, kan je effectief aan een oplossing gaan werken.

Kenmerken van Charlotte

In mijn werk kenmerk ik mij doordat ik goed ben in het scheiden van hoofdzaken en bijzaken, enthousiast ben en me een nieuwe opdracht snel eigen maak.

Inspiratie

Gerechtigheid is iets wat ik belangrijk vind, maar wat is dan gerechtigheid?

Contact talent

Op zoek naar talent?
Of je talent ontwikkelen?

Vind talent Werken bij