Pionieren & Presteren

Als bedrijfseconoom, jurist en voormalig ondernemer houd ik graag verschillende ballen tegelijk in de lucht. Met een drive om te presteren en te pionieren heb ik de afgelopen jaren ervaring en vaardigheden op kunnen doen binnen mijn studies, stages en eigen onderneming. Met mijn brede verzameling van kennis en kunde kan ik namens Adviestalent opdrachtgevers een multidisciplinair advieskader bieden.

Waarom en hoe dan?

Bij elk idee, voorstel of activiteit ben ik benieuwd naar het waarom erachter. De juiste vraag stellen helpt mij om de juiste werkzaamheden te verrichten en het verwachte resultaat te realiseren. Zo heb ik bij een koepelorganisatie meegeholpen om de arbeidsvoorwaarden te vernieuwen en aan te laten sluiten bij haar visie en waarden.

Kenmerken van Daan

Met een helikopterview benader ik situaties en vraagstukken om vervolgens te ‘landen’ en het probleem behapbaar te maken. Dat doe ik met sensitiviteit, een gezonde dosis zelfvertrouwen én – indien nodig – met daadkracht. Als voorzitter van een lokale politieke jongerenorganisatie ben ik regelmatig voor de uitdaging gesteld om landelijke politieke en maatschappelijke thema’s begrijpelijk en tastbaar te maken voor onze leden. Bijvoorbeeld door het organiseren van lezingen, debatten en het schrijven van opiniërende artikelen.

Inspiratie

Als kind kan het lezen van een boek een saaie aangelegenheid lijken. Immers, plaatjes en bewegende beelden zijn veel interessanter dan statische woorden en letters. De auteur van het boek in dit filmpje heeft dit probleem weten te tackelen. Dit voorbeeld helpt mij te herinneren dat je problemen vaker kan ‘omdenken’ dan je zelf beseft.

Studie:
Master Ondernemingsrecht & Master International Economics and Business
Contact talent
i m

Op zoek naar talent?
Of je talent ontwikkelen?

Vind talent Werken bij