Effectief samenwerken

Als organisatiesocioloog ben ik geïnteresseerd in samenwerking tussen (groepen) mensen. Vooral samenwerking tussen verschillende disciplines fascineert mij. Hoe kunnen bijvoorbeeld de private sector – vanwege zijn innovatie kracht - en de publieke sector zo goed mogelijk samenwerken om maatschappelijke vraagstukken op te lossen? Interdisciplinariteit binnen vraagstukken interesseert bij dus enorm. De opdrachten van Adviestalent zijn vaak interdisciplinair van aard en vragen om een frisse, ongebonden blik die ik kan bieden. Dit in combinatie met een jong, ambitieus team en een ijzersterk opleidingstraject, zorgden ervoor dat de keuze voor Adviestalent snel is gemaakt.

Verbinden en afmaken

Ik ben een positief en verbindend teamlid die het belangrijk vindt dat de juiste resultaten geboekt worden. Het is daarbij belangrijk dat de juiste mensen op de juiste plek zitten en dat zij plezier hebben in hun werk; ik geloof sterk dat plezier in het werk en kwaliteit van opgeleverde resultaten hand in hand gaan. Ik houd me graag bezig hoe werk daarom op een prettige manier ingericht kan worden voor iedereen en in fungeer daarom graag als spin in het web om dit voor elkaar te boxen. Deze rol als verbinder heb ik vaak opgepakt binnen verschillende organisaties in de publieke en (semi) private sector.

Persoonlijke kenmerken

Ik ben een optimistische en resultaatgerichte professional. Dankzij mijn enthousiasme lukt het vaak om verbindingen te leggen, zonder resultaten uit het oog te verliezen. Ik ben daarom goed in het realiseren van draagvlak en ik zorg dat goede initiatieven gerealiseerd worden.

Talent:
Adviseur
Contact talent
i m

Op zoek naar talent?
Of je talent ontwikkelen?

Vind talent Werken bij