Organisaties in transitie

Organisaties zijn in transitie. De interdepentie stijgt en de impact op mensen en omgeving wordt steeds belangrijker. Dit daagt ons uit om vraagstukken niet eenzijdig te benaderen, en actief te blijven reflecteren en innoveren. Gedurende mijn master Beleid, Communicatie en Organisatie werd duidelijk dat ik aan deze transitie graag een bijdrage wil leveren. Adviestalent biedt mij als startend adviseur een ideale omgeving om hands on bij te dragen aan actuele vraagstukken in organisaties en daarnaast te leren van het uitgebreide gedachtengoed van Twynstra Gudde.  

Vraag achter de vraag

Aan organisatievraagstukken draag ik bij met energie, denkkracht en creativiteit. Daarbij heb ik oog voor het resultaat maar ook hoe het vraagstuk verankerd is in de organisatiecultuur. Dit helpt mij om de onderliggende vraag helder te maken en bij te dragen aan duurzame ontwikkeling. Hierbij staan luisteren, vragen stellen en relaties opbouwen centraal.  

Kenmerken van Iwan

In de woorden van een opdrachtgever, pak ik zowel de inhoud als het proces snel op. Hierbij creëer ik helderheid, overzicht en structuur. Daarnaast kenmerkt mijn werkwijze zich door oprechte belangstelling, goede analytische vaardigheden en een pragmatische aanpak.  

Inspiratie

Hoe we met elkaar omgaan en samenwerken heeft veel invloed op het resultaat dat we kunnen bereiken. We zijn ons echter niet altijd bewust hoe onze drijfveren, aannames en ervaringen de samenwerking beïnvloeden. Als adviseur heb je vaak een frisse blik op de organisatie, en daardoor in een unieke positie om een effectieve bijdrage te leveren. Het filmpje hieronder laat zien hoe makkelijk we onbewust een oordeel met ons meedragen en hoe sterk dat de sociale interactie kan beïnvloeden.   https://www.youtube.com/watch?v=OuQMBvNi2XQ

Talent:
Adviseur
Contact talent
i m

Op zoek naar talent?
Of je talent ontwikkelen?

Vind talent Werken bij