Machtsrelaties in de praktijk

Als politicologe ben ik geïnteresseerd in het begrip macht: hoe krijgt persoon X voor elkaar dat persoon Y doet wat zij wil? Tijdens mijn stage in de Tweede Kamer heb ik machtsrelaties van dichtbij kunnen bestuderen. Bij Adviestalent kan ik mijn inzicht in hoe machtsrelaties werken inzetten op projecten die misschien verder van de politiek af liggen, maar waar macht zeker ook een belangrijke rol speelt. Bijvoorbeeld in de relatie tussen een managementteam en de HR-afdeling of tussen een gemeente en ketenpartners in de zorg.

Enthousiasme en initiatief

De afgelopen jaren heb ik gemerkt hoe het enthousiasmeren van mensen mij energie geeft. Of het nu gaat om het werven van basisscholen voor een activiteit op de Radboud Universiteit of het committeren van mensen aan een gemeenschappelijk stagebeleid, ik neem daarbij graag het initiatief. Daarbij heb ik oog voor de belangen en wensen van de verschillende betrokkenen en zorg ik voor een breed gedragen resultaat.

Grondig en gestructureerd advies

Ik maak mij nieuwe onderwerpen en omgevingen snel eigen. Als politicologe had ik vooraf bijvoorbeeld weinig kennis van HR, maar was ik in staat om snel en effectief mee te denken over het HR-beleid van een zorginstelling. Het helpt daarbij dat ik snel een vertrouwensband kan opbouwen met mijn opdrachtgever en collega’s. Vanuit een goede basis kan ik dan verrassende en kritische vragen te stellen, om op basis van de antwoorden daarvan een inhoudelijk grondig en helder gestructureerd advies op te stellen.

Inspiratie

De nieuwsgierigheid, eerlijkheid en oprechtheid van kinderen is bewonderenswaardig. Maar zijn het niet ook eigenschappen die wij allemaal in ons eigen werk zouden moeten gebruiken? Dat is in ieder geval wel wat ik probeer te doen.

Studie:
Master Political Science
Contact talent
i m

Op zoek naar talent?
Of je talent ontwikkelen?

Vind talent Werken bij