Brede kijk op maatschappelijk speelveld

Door mijn studie Management, Policy Analysis and Entrepreneurship in the Health and Life Sciences aan de Vrije Universiteit Amsterdam heb ik een brede manier van kijken naar complexe maatschappelijke problematiek in het zorgveld ontwikkeld. Hiermee ging ik na mijn studie aan de slag als projectmedewerker en junior adviseur bij een onderzoeks- en adviesbureau voor maatschappelijke vraagstukken. Daar werkte ik aan opdrachten, voornamelijk in het sociaal domein, en kreeg ik de kans om te proeven van het afwisselende advies vak. Ik word enthousiast van het feit dat ik bij Adviestalent de kans krijg mijn persoonlijke stijl van adviseren, leiderschap en projectmanagement verder te ontwikkelen. De stimulans om naast het leertraject direct de verbinding te leggen met opdrachten waar ik in ‘the heat of the moment’ mee bezig ben, zorgt voor continue uitdaging waar ikzelf en mijn opdrachtgever direct voordeel mee kunnen doen.

Advies en proces met een menselijke touch

Typerend voor mijn vraagstuk benadering is het betrekken van een breed stakeholder perspectief, verbinding leggen en het werken aan persoonlijke relaties. Om doelen te bereiken en ontwikkelkansen en perspectief voor verbetering te identificeren, ben ik ervan overtuigd dat het belangrijk is na te gaan en te waarderen wat er al is en hierop voort te bouwen. Al dan niet in een gewenste veranderende richting. Ik zorg er daarom graag voor dat mensen elkaar weten te vinden en verbind perspectieven met elkaar. Ik krijg er energie van als deze verbindingen niet alleen op het niveau van zienswijzen tot stand komen, maar ook de vertaalslag wordt gemaakt naar concrete stappen en acties. Daarnaast heb ik naast het vraagstuk waar ik aan werk, graag aandacht voor de omgeving waarin ik mij bevind en de mensen met wie ik samenwerk. Mijn inlevingsvermogen en oprechte interesse op zowel inhoudelijk als persoonlijk vlak helpen mij te komen tot concrete en duurzame resultaten.

Kenmerken van Noëlle

Mijn enthousiasme en positiviteit typeren mij als persoon. Ik ben iemand die betrokken is, zowel op inhoud en proces als op persoonlijk vlak. Mijn proactiviteit en nieuwsgierige open houding helpen mij om direct over te gaan tot actie.

Inspiratie

Onlangs werd ik op een onverwachte manier geprikkeld om na te denken over de vluchtelingkampen bij Calais (Frankrijk) toen ik het boek ‘Ville de Calais’ ontving. In dit boek heeft fotograaf Henk Wildschut de op- en (continue) afbouw van vluchtelingenkampen in Calais in beeld gebracht. In het boek lopen twee invalshoeken naast elkaar. Deze invalshoeken lijken in principe lastig te verenigen, maar zijn onontkoombaar met elkaar vervlochten. Aan de ene kant is dat de koele en feitelijke vastlegging van de ruimtelijke ontwikkelingen in het kamp. Aan de andere kant geeft het boek inzicht in verschillende persoonlijke verhalen van mensen die inzicht geven in het leven van het kamp; verhalen die allemaal verbonden zijn met de ruimtelijke ontwikkeling van het kamp als geheel. Deze manier van presenteren gaf mij een gevoel van nabijheid en van afstand tegelijk. Daarnaast fascineerde het mij hoe krachtig mensen zijn, zelfs in een dergelijke bijna uitzichtloze situatie, in het opbouwen van niets naar iets: van zandweg naar verharde ‘winkelstraat’, van lege zandvlakte naar gebruik voor sportactiviteiten, van krot tot moskee. Het inspireert mij om in vraagstukken stil te staan bij: ‘Waar hebben we het nu eigenlijk over?’, ‘Over wie hebben we het?’ en om individuele krachten van personen te ontplooien en benutten.

Studie:
Management, Policy Analysis and Entrepreneurship in the Health and Life Sciences
Contact talent
i m

Op zoek naar talent?
Of je talent ontwikkelen?

Vind talent Werken bij