Drijfveren

Wat mij drijft in het werken bij Adviestalent is de mogelijkheid om te blijven ontwikkelen. Ik heb een brede interesse en ben nieuwsgierig aangelegd, eigenschappen die hierbij goed van pas komen. Daarnaast heb ik tijdens mijn studie en nevenactiviteiten gemerkt dat ik energie krijg van samen een project neerzetten, maar wel vanuit verschillende verantwoordelijkheden. De combinatie van samenwerken en zelfstandigheid werkt voor mij erg goed.

Achtergrond

Na mijn bachelor psychologie heb ik ervoor gekozen om een meer bedrijfskundige kant op te gaan door de master change management te gaan doen. Dit bleek een goede combinatie te zijn en ik merkte dat ik vraagstukken meer vanuit een mensenperspectief benaderde dan mijn medestudenten zonder achtergrond in de psychologie. Naast mijn studie heb ik een bestuursjaar gedaan bij een academisch adviesbureau gerund door studenten en daarmee was mijn interesse voor het adviesvak gewekt. Adviestalent sprak mij direct aan; de sfeer, projectmatige werkwijze en mogelijkheden voor ontwikkeling maken dat ik hier op mijn plek ben.

Persoonskenmerken

Door nevenactiviteiten en projecten tijdens mijn studententijd heb ik een goed analytisch vermogen ontwikkeld, waardoor ik structuur aan breng en resultaatgericht werk. Daarnaast ben ik nieuwsgierig en heb ik een sterk aanpassingsvermogen. Hierdoor stap ik gemakkelijk in nieuwe uitdagingen en omgevingen. Dit helpt me om als adviseur steeds opnieuw mijn weg te vinden binnen verschillende opdrachten en organisaties.

Verwijzing inspiratie

Wat mij inspireert is de documentaire ‘tomorrow’ over klimaatverandering. In deze documentaire laten ze zien dat door samen te werken, verantwoordelijkheid te nemen en er met een positieve blik naar te kijken je heel veel in gang kan zetten.

Studie:
MSc Business Administration – Change Management
Contact talent
i m

Op zoek naar talent?
Of je talent ontwikkelen?

Vind talent Werken bij