Verander management

Tijdens het kerntraject 'verandermanagement' staat het werken van de jonge talenten in complexe en dynamische context centraal.

Inhoud

Organisaties en vraagstukken zijn vaak complex en dynamisch. Tijdens het kerntraject ‘verandermanagement’ staat het werken van de jonge talenten in deze complexe en dynamische context centraal. Aan de hand van de Twynstra Gudde – theorie over verandermanagement ‘het kleuren denken’ gaan deelnemers aan de slag met het (her)kennen van verschillende veranderparadigma’s. Ze krijgen inzicht in de eigen voorkeursstijl als veranderaar en oefenen met diagnosticeren en het opzetten van een veranderstrategie met passende interventies. In dit kerntraject krijgen deelnemers ook een inleiding in Mutual Gains en Strategisch Omgevingsmanagement (SOM). Ze leren SOM in te zetten als analysetool en leren een uitgebreid instrumentarium toe te passen. Het gaat om het verkrijgen van inzicht in eigen dominante opvattingen en waarden, het (h)erkennen van en omgaan met weerstand en het expliciteren van de eigen professionele identiteit (ken jezelf en ken je vak). Daarmee vergroten deelnemers hun persoonlijke effectiviteit. De jonge talenten krijgen meer inzichten in hun eigen rol en werkcontext en ontwikkelen daarmee meer stevigheid.

De opbouw en tijdsinvestering

Gedurende een periode van drie maanden doorlopen de deelnemers de volgende opbouw:

  • eendaagse training met start-up;
  • eendaagse training;
  • tweedaagse training met overnachting;
  • eendaagse afsluitende trainingsdag.

Daarnaast vraagt het traject een tijdinvestering voor zelfstudie en werk in subgroepen. Dit maakt het kerntraject ‘verandermanagement’ een rijk en intensief traject.

Prijzen en data

De kosten voor dit kerntraject bedragen: € 3.600,– per deelnemer (exclusief btw).

Bovengenoemd bedrag is inclusief materialen, boeken en exclusief eventuele kosten voor verblijf en overnachting.

Startdatum: maart 2019

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met de talentmanagers Antonia van Houdt via avu@adviestalent.nl – 06-13772877 of Harriët Bakker via hba@adviestalent.nl – 06-10977134

Op zoek naar talent? Of je talent ontwikkelen?

Vind Talent Werken bij